Tin tức BSR

Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị  cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới
Ngày đăng : 15/10/2020 * Lượt xem: 243
   

Nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho lực lượng quần chúng ưu trú và đảng viên mới tại các đơn vị Dầu khí đóng trên địa bàn Quảng Ngãi, từ ngày 12 - 16/10/2020 tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới.

Lớp đối tượng kết nạp đảng có sự tham dự của 120 quần chúng ưu tú và Lớp đảng viên mới có 45 tân đảng viên tham dự.

Đồng chí Khương Lê Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT BSR phát biểu khai mạc lớp học

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Khương Lê Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT BSR nhấn mạnh: Đây là các lớp học dành cho quần chúng và đảng viên mới của Công ty BSR nói riêng và các đơn vị dầu khí đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đây là thời gian quý báy để mỗi quần chúng ưu tú được tìm hiểu về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam để quyết tâm phấn đấu, nỗ lực rèn luyện sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đối với các đồng chí đảng viên mới, các đồng chí hãy phát huy tinh thần của người đảng viên tích cực lĩnh hội các kiến thức được các báo cáo viên truyền đạt về  lịch sử, lý luận của Đảng.

Ths. Lê Tiến Dũng truyền đạt các nội dung tại lớp học

Tin tưởng rằng, sự nghiên cứu đầy đủ, học tập nghiêm túc, nắm vững, hiểu sâu các kiến thức bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình xây dựng cho 02 Lớp sẽ giúp bổ sung cho Đảng Cộng sản Việt Nam lực lượng đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”.

Lớp dành cho đối tượng kết nạp đảng sẽ được bồi dưỡng các kiến thức về Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quần chúng ưu tú lắng nghe bài giảng

Lớp đảng viên mới sẽ học tập 10 chuyên đề về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng - an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản.

Đức Chính – Mỹ Hạnh (theo Petrotimes)

https://petrovietnam.petrotimes.vn/to-chuc-boi-duong-ly-luan-chinh-tri-cho-doi-tuong-ket-nap-dang-va-dang-vien-moi-580856.html

Tin liên quan
NMLD Dung Quất vẫn hoạt động sản xuất an toàn trong cơn bão số 9

NMLD Dung Quất vẫn hoạt động sản xuất an toàn trong cơn bão số 9

Sáng sớm ngày 28/10, bão số 9 đã tiến mạnh vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi), mưa lớn kèm theo gió mạnh, sóng biển cao, nhiều trụ sở làm việc và nhà dân bị tốc mái gậy thiệt hại nặng.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 9 tại NMLD Dung Quất

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác phòng chống bão số 9 tại NMLD Dung Quất

Chiều 27/10, trong chuyến công tác và chỉ đạo phòng, chống bão số 9, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đứng đầu đã có chuyến thị sát khu Cảng xuất sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
BSR khẩn trương phòng, chống bão số 9

BSR khẩn trương phòng, chống bão số 9

Trước diễn biến phức tạp và cực kỳ nguy hiểm của bão số 9, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã và đang khẩn trương triển khai các giải pháp chủ động phòng, chống bão, đảm bảo cho NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định.