Chào bán sản phẩm

Thông báo chào bán sản phẩm
25

11/2022

Tên sản phẩm: Thông báo đấu giá tài sản

Mô tả: Thông báo đấu giá tài sản

Phát hành: 30/11/2022 đến ngày 07/12/2022

9

5/2022

Tên sản phẩm: Chào bán sản phẩm LPG Dung Quất từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022

Mô tả: Chào bán sản phẩm LPG Dung Quất từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2022

Phát hành: 10/05/2022 đến ngày 23/05/2022

30

11/2021

Tên sản phẩm: Mời tham gia đấu giá mua LPG Dung Quất năm 2022

Mô tả: Mời tham gia đấu giá mua LPG Dung Quất năm 2022

Phát hành: 01/12/2021 đến ngày 07/12/2021

26

11/2021

Tên sản phẩm: Mời tham gia đấu giá mua Lưu huỳnh lỏng Dung Quất năm 2022÷2023

Mô tả: Mời tham gia đấu giá mua Lưu huỳnh lỏng Dung Quất năm 2022÷2023

Phát hành: 29/11/2021 đến ngày 06/12/2021

27

8/2021

Tên sản phẩm: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Mô tả: Thông báo về việc đấu giá tài sản

Phát hành: 15/09/2021 đến ngày 20/09/2021

4

5/2021

Tên sản phẩm: Chào bán Spot sản phẩm LPG Dung Quất của BSR. BSR có nhu cầu xuất bán bổ sung mặt hàng LPG Dung Quất giao tháng 5/2021 và tháng 6/2021

Mô tả: Chào bán Spot sản phẩm LPG Dung Quất của BSR. BSR có nhu cầu xuất bán bổ sung mặt hàng LPG Dung Quất giao tháng 5/2021 và tháng 6/2021

Phát hành: 04/05/2021 đến ngày 06/05/2021

22

3/2021

Tên sản phẩm: Chào bán spot hàng LPG Dung Quất tháng 3/2021 và tháng 4/2021

Mô tả: Chào bán spot hàng LPG Dung Quất tháng 3/2021 và tháng 4/2021

Phát hành: 22/03/2021 đến ngày 23/03/2021

23

2/2021

Tên sản phẩm: Thông báo đấu giá tài sản

Mô tả: Nguyên hiện trạng, nguyên lô tài sản là vật tư chịu nhiệt Refractory còn dư thừa sau TA4 do BSR chuyển giao đấu giá theo quy định của pháp luật

Phát hành: 26/02/2021 đến ngày 01/03/2021

29

1/2021

Tên sản phẩm: Thông báo đấu giá tài sản

Mô tả: Nguyên hiện trạng 48m khối dầu thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giai đoạn từ 01/08/2019 đến 30/09/2020

Phát hành: 18/02/2021 đến ngày 24/02/2021

26

1/2021

Tên sản phẩm: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LÔ VẬT TƯ REFRACTORY CỦA BSR

Mô tả: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ LÔ VẬT TƯ REFRACTORY CỦA BSR

Phát hành: 04/02/2021 đến ngày 08/02/2021

15

12/2020

Tên sản phẩm: Chào bán SPOT sản phẩm hạt nhựa PP Dung Quất mã T3034 tháng 12/2020

Mô tả: Chào bán SPOT sản phẩm hạt nhựa PP Dung Quất mã T3034 tháng 12/2020

Phát hành: 16/12/2020 đến ngày 30/12/2020

26

11/2020

Tên sản phẩm: Mời tham gia đấu giá mua LPG Dung Quất năm 2021

Mô tả: Mời tham gia đấu giá mua LPG Dung Quất năm 2021

Phát hành: 26/11/2020 đến ngày 03/12/2020