Chào bán sản phẩm

Thông báo chào bán sản phẩm
15

12/2020

Tên sản phẩm: Chào bán SPOT sản phẩm hạt nhựa PP Dung Quất mã T3034 tháng 12/2020

Mô tả: Chào bán SPOT sản phẩm hạt nhựa PP Dung Quất mã T3034 tháng 12/2020

Phát hành: 16/12/2020 đến ngày 30/12/2020

26

11/2020

Tên sản phẩm: Mời tham gia đấu giá mua LPG Dung Quất năm 2021

Mô tả: Mời tham gia đấu giá mua LPG Dung Quất năm 2021

Phát hành: 26/11/2020 đến ngày 03/12/2020

26

11/2020

Tên sản phẩm: Thông báo chào bán bổ sung (spot) mặt hàng LPG Dung Quất

Mô tả: Thông báo chào bán bổ sung (spot) mặt hàng LPG Dung Quất

Phát hành: 26/11/2020 đến ngày 01/12/2020

10

11/2020

Tên sản phẩm: Bán Spot mặt hàng PP T3034 giao tháng 11/2020

Mô tả: Bán Spot mặt hàng PP T3034 giao tháng 11/2020

Phát hành: 12/11/2020 đến ngày 26/11/2020

10

7/2020

Tên sản phẩm: Chào bán PP phế phẩm của BSR

Mô tả: Căn cứ tình hình sản xuất và xuất bán sản phẩm hạt nhựa PP Dung Quất, BSR có nhu cầu chào bán mặt hàng PP không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng (phế phẩm) với nội dung cụ thể như sau:

Phát hành: 10/07/2020 đến ngày 25/07/2020

28

8/2019

Tên sản phẩm: CHÍNH SÁCH BÁN SẢN PHẨM CỦA BSR

Mô tả: CHÍNH SÁCH BÁN SẢN PHẨM CỦA BSR

Phát hành: 28/08/2019 đến ngày 28/08/2021