Liên hệ

Liên hệ

2017 CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN - BSR

Địa chỉ: Số 208 - đại lộ Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi

(84-255)3825825

www.bsr.com.vn             info@bsr.com.vn

Quý khách có thể gửi email trực tiếp cho chúng tôi theo mẫu có sẵn dưới đây, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất