Mời thầu

Thông báo mời thầu
19

3/2018

Tên gói thầu: Ký Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư ống Tube và đầu nối (Tubing/Fitting) theo Đơn hàng số 500/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký Hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư ống Tube và đầu nối (Tubing/Fitting) theo Đơn hàng số 500/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 21/03/2018 đến ngày 02/04/2018

20

3/2018

Tên gói thầu: Design, supply, installation, commissioning and servicing of wireless online thickness measurement instruments and systems at Dzung Quat Refinery as per Requisition No. 259/ĐH-KTTB.

Mô tả: Design, supply, installation, commissioning and servicing of wireless online thickness measurement instruments and systems at Dzung Quat Refinery as per Requisition No. 259/ĐH-KTTB.

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 07/05/2018

12

3/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng trọn gói cung cấp dây đai (belt) cho nhiều chủng loại thiết bị khác nhau trong Nhà máy cuối năm 2017 và năm 2018 theo Đơn hàng số 437/17-3117/ĐH-BDSC-R và Tờ trình điều chỉnh số 089/TTr-BDSC

Mô tả: Ký hợp đồng trọn gói cung cấp dây đai (belt) cho nhiều chủng loại thiết bị khác nhau trong Nhà máy cuối năm 2017 và năm 2018 theo Đơn hàng số 437/17-3117/ĐH-BDSC-R và Tờ trình điều chỉnh số 089/TTr-BDSC-R ngày 24/01/2018.

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 02/04/2018

13

3/2018

Tên gói thầu: Mua khí mang phục vụ công tác thử nghiệm năm 2018 theo PR 17-3790 theo Đơn hàng số 03/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua khí mang phục vụ công tác thử nghiệm năm 2018 theo PR 17-3790 theo Đơn hàng số 03/ĐH-QLCL.

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 27/03/2018

13

3/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá thực hiện sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) năm 2018 trong toàn Nhà máy theo các báo cáo (IR) của Ban KTTB theo Đơn hàng số 591/ĐH-BDSC-W ngày 27/12/2017

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá thực hiện sơn chống ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI) năm 2018 trong toàn Nhà máy theo các báo cáo (IR) của Ban KTTB theo Đơn hàng số 591/ĐH-BDSC-W ngày 27/12/2017

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 02/04/2018

13

3/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá thuê dịch vụ coating, phục hồi hỏng hóc bên trong cho các spool, bơm nước biển và các van, máy nén trong Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 596/ĐH-BDSC-W ngày 29/12/2017

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá thuê dịch vụ coating, phục hồi hỏng hóc bên trong cho các spool, bơm nước biển và các van, máy nén trong Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 596/ĐH-BDSC-W ngày 29/12/2017

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 02/04/2018

14

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 10/04/2018

15

3/2018

Tên gói thầu: Mua vòng làm kín ổ bi để thực hiện thay thế cho các bơm tại phân xưởng 1A/B theo Đơn hàng số 558/17-3498/ĐH-BDSC-R ngày 08/12/2017.

Mô tả: Mua vòng làm kín ổ bi để thực hiện thay thế cho các bơm tại phân xưởng 1A/B theo Đơn hàng số 558/17-3498/ĐH-BDSC-R ngày 08/12/2017.

Phát hành: 19/03/2018 đến ngày 09/04/2018

9

3/2018

Tên gói thầu: Mua máy cân bằng động để phục vụ công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị quay trong Nhà máy theo kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2017 theo Đơn hàng số 537/17-3483/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua máy cân bằng động để phục vụ công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị quay trong Nhà máy theo kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2017 theo Đơn hàng số 537/17-3483/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 14/03/2018 đến ngày 28/03/2018

9

3/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Phát hành: 14/03/2018 đến ngày 06/04/2018

9

3/2018

Tên gói thầu: Mua vòng làm kín ổ bi để thực hiện thay thế cho các bơm tại phân xưởng 1A/B theo Đơn hàng số 558/17-3498/ĐH-BDSC-R ngày 08/12/2017.

Mô tả: Mua vòng làm kín ổ bi để thực hiện thay thế cho các bơm tại phân xưởng 1A/B theo Đơn hàng số 558/17-3498/ĐH-BDSC-R ngày 08/12/2017.

Phát hành: 14/03/2018 đến ngày 03/04/2018

12

3/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động vận hành sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 54/ĐH-ATMT.

Mô tả: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động vận hành sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 54/ĐH-ATMT.

Phát hành: 13/03/2018 đến ngày 04/04/2018