Mời thầu

Thông báo mời thầu
31

3/2022

Tên gói thầu: Mua phụ gia chống tĩnh điện cho phân xưởng PP theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 55-22-1129/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua phụ gia chống tĩnh điện cho phân xưởng PP theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 55-22-1129/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 04/04/2022 đến ngày 19/04/2022

20

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu:Mua phụ gia chống tĩnh điện cho phân xưởng PP theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 55-22-1129/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Gia hạn gói thầu:Mua phụ gia chống tĩnh điện cho phân xưởng PP theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 55-22-1129/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 04/04/2022 đến ngày 26/04/2022

14

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa đường ống/ thiết bị tĩnh theo Đơn hàng số 416/21-2667/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua vật tư thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa đường ống/ thiết bị tĩnh theo Đơn hàng số 416/21-2667/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 04/04/2022 đến ngày 21/04/2022

29

3/2022

Tên gói thầu: Quảng cáo hình ảnh gắn liền với quảng cáo các sản phẩm hạt nhựa PP của BSR tại panô ở các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ngãi theo Đơn hàng số 39/22-1259/ĐH-VP-A

Mô tả: Quảng cáo hình ảnh gắn liền với quảng cáo các sản phẩm hạt nhựa PP của BSR tại panô ở các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh và Quảng Ngãi theo Đơn hàng số 39/22-1259/ĐH-VP-A

Phát hành: 01/04/2022 đến ngày 12/04/2022

28

3/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện công việc rửa chai, vệ sinh dụng cụ phân tích tại phòng thử nghiệm và thu gom mẫu từ các phân xưởng về phòng thử nghiệm của Ban Quản lý Chất lượng 3 năm 2022-

Mô tả: Thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện công việc rửa chai, vệ sinh dụng cụ phân tích tại phòng thử nghiệm và thu gom mẫu từ các phân xưởng về phòng thử nghiệm của Ban Quản lý Chất lượng 3 năm 2022-2025 theo Đơn hàng số 25/21-3346/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 31/03/2022 đến ngày 12/04/2022

28

3/2022

Tên gói thầu: Mua sắm cầu dẫn xe nâng lên thùng xe container để lấy hàng tại kho HPXT P1 theo Đơn hàng số 011/22-1209/ĐH-QLVT-I

Mô tả: Mua sắm cầu dẫn xe nâng lên thùng xe container để lấy hàng tại kho HPXT P1 theo Đơn hàng số 011/22-1209/ĐH-QLVT-I

Phát hành: 31/03/2022 đến ngày 12/04/2022

12

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua sắm cầu dẫn xe nâng lên thùng xe container để lấy hàng tại kho HPXT P1 theo Đơn hàng số 011/22-1209/ĐH-QLVT-I

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua sắm cầu dẫn xe nâng lên thùng xe container để lấy hàng tại kho HPXT P1 theo Đơn hàng số 011/22-1209/ĐH-QLVT-I

Phát hành: 31/03/2022 đến ngày 19/04/2022

12

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện công việc rửa chai, vệ sinh dụng cụ phân tích tại phòng thử nghiệm và thu gom mẫu từ các phân xưởng về phòng thử nghiệm của Ban Quản lý Chấ

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện công việc rửa chai, vệ sinh dụng cụ phân tích tại phòng thử nghiệm và thu gom mẫu từ các phân xưởng về phòng thử nghiệm của Ban Quản lý Chất lượng 3 năm 2022-2025 theo Đơn hàng số 25/21-3346/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 31/03/2022 đến ngày 19/04/2022

5

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua bộ lọc cho thiết bị máy đùn Ex-801, Model: CMP-251 để tiến hành sản xuất thử nghiệm sản phẩm PP mới tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 040/22-1366/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua bộ lọc cho thiết bị máy đùn Ex-801, Model: CMP-251 để tiến hành sản xuất thử nghiệm sản phẩm PP mới tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 040/22-1366/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 29/03/2022 đến ngày 12/04/2022

28

3/2022

Tên gói thầu: Cung cấp bộ lọc khí/dầu (oil/air filters) sử dụng để thay thế và dự phòng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 107/21-1124/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Cung cấp bộ lọc khí/dầu (oil/air filters) sử dụng để thay thế và dự phòng cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 107/21-1124/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 29/03/2022 đến ngày 12/04/2022

25

3/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để thay thế cho một lần đại tu các máy nén khí Kaji C-702B, C-1701B theo Đơn hàng số 550/21-3150/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phụ tùng để thay thế cho một lần đại tu các máy nén khí Kaji C-702B, C-1701B theo Đơn hàng số 550/21-3150/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 29/03/2022 đến ngày 08/04/2022

24

3/2022

Tên gói thầu: Mua bộ lọc cho thiết bị máy đùn Ex-801, Model: CMP-251 để tiến hành sản xuất thử nghiệm sản phẩm PP mới tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 040/22-1366/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua bộ lọc cho thiết bị máy đùn Ex-801, Model: CMP-251 để tiến hành sản xuất thử nghiệm sản phẩm PP mới tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 040/22-1366/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 29/03/2022 đến ngày 05/04/2022