Mời thầu

Thông báo mời thầu
20

7/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư dụng cụ, phụ tùng thay thế các thiết bị cầm tay để phục vụ công tác gia công chế tạo của Phòng GCCK-Sơn theo Đơn hàng số 255/20-1987/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư dụng cụ, phụ tùng thay thế các thiết bị cầm tay để phục vụ công tác gia công chế tạo của Phòng GCCK-Sơn theo Đơn hàng số 255/20-1987/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 17/07/2020 đến ngày 24/07/2020

17

7/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư bonnet gasket, packing, liner kit để thực hiện bảo dưỡng van tay trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng 297/20-2043/ĐCĐH-BDSC-W.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư bonnet gasket, packing, liner kit để thực hiện bảo dưỡng van tay trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng 297/20-2043/ĐCĐH-BDSC-W.

Phát hành: 17/07/2020 đến ngày 30/07/2020

17

7/2020

Tên gói thầu: Thuê nhân công kỹ thuật thực hiện công việc trong giai đoạn dừng và khởi động Nhà máy trong TA4 theo Đơn hàng số 291/20-1018/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Thuê nhân công kỹ thuật thực hiện công việc trong giai đoạn dừng và khởi động Nhà máy trong TA4 theo Đơn hàng số 291/20-1018/ĐH-BDSC-S;

Phát hành: 17/07/2020 đến ngày 24/07/2020

30

7/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu - Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư bonnet gasket, packing, liner kit để thực hiện bảo dưỡng van tay trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng 297/20-2043/ĐCĐH-BDSC-W.

Mô tả: Gia hạn gói thầu - Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư bonnet gasket, packing, liner kit để thực hiện bảo dưỡng van tay trong BDTT lần 4 theo Đơn hàng 297/20-2043/ĐCĐH-BDSC-W.

Phát hành: 17/07/2020 đến ngày 04/08/2020

30

7/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu - Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp vât tư cho thiết bị chống sốc điện, thiết bị cách ly bảo vệ, công tắc hành trình theo Đơn hàng và Dự toán số 180/20-1322/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Gia hạn gói thầu - Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp vât tư cho thiết bị chống sốc điện, thiết bị cách ly bảo vệ, công tắc hành trình (SPD, barrier, isolator, limit switch) để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên theo Đơn hàng và Dự toán số 180/20-1322/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 16/07/2020 đến ngày 12/08/2020

16

7/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp vât tư cho thiết bị chống sốc điện, thiết bị cách ly bảo vệ, công tắc hành trình (SPD, barrier, isolator, limit switch) để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm cung cấp vât tư cho thiết bị chống sốc điện, thiết bị cách ly bảo vệ, công tắc hành trình (SPD, barrier, isolator, limit switch) để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên theo Đơn hàng và Dự toán số 180/20-1322/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 16/07/2020 đến ngày 29/07/2020

14

7/2020

Tên gói thầu: Thuê nhà thầu thực hiện đo barem bồn, bể chứa theo đơn hàng và dự toán số 067/20-1260/ĐH-NCPT-T.

Mô tả: Thuê nhà thầu thực hiện đo barem bồn, bể chứa theo đơn hàng và dự toán số 067/20-1260/ĐH-NCPT-T.

Phát hành: 15/07/2020 đến ngày 28/07/2020

15

7/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế để bảo dưỡng sửa chữa thang máy XL-1351, XL-1580 và Z-871 theo Đơn hàng và dự toán số 254/20-1036/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư thay thế để bảo dưỡng sửa chữa thang máy XL-1351, XL-1580 và Z-871 theo Đơn hàng và dự toán số 254/20-1036/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 15/07/2020 đến ngày 27/07/2020

28

7/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu - Thuê nhà thầu thực hiện đo barem bồn, bể chứa theo đơn hàng và dự toán số 067/20-1260/ĐH-NCPT-T

Mô tả: Gia hạn gói thầu - Thuê nhà thầu thực hiện đo barem bồn, bể chứa theo đơn hàng và dự toán số 067/20-1260/ĐH-NCPT-T

Phát hành: 15/07/2020 đến ngày 28/07/2020

7

7/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2020) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 82/20-1446/ĐH-QLCB-T

Mô tả: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2020) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 82/20-1446/ĐH-QLCB-T

Phát hành: 10/07/2020 đến ngày 22/07/2020

7

7/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp Gasket để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên/đột xuất theo Đơn hàng số 230/20-1973/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp Gasket để sử dụng trong bảo dưỡng thường xuyên/đột xuất theo Đơn hàng số 230/20-1973/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 10/07/2020 đến ngày 20/07/2020

9

7/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong giai đoạn BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 231/19-4849/ĐH-ATMT-S ngày 26/5/2020.

Mô tả: Thuê dịch vụ bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong giai đoạn BDTT lần 4 theo Đơn hàng số 231/19-4849/ĐH-ATMT-S ngày 26/5/2020.

Phát hành: 10/07/2020 đến ngày 20/07/2020