Mời thầu

Thông báo mời thầu
13

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện chống ăn mòn tại vị trí gối đỡ (CUPS) theo Đơn hàng số 256/21-2135/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện chống ăn mòn tại vị trí gối đỡ (CUPS) theo Đơn hàng số 256/21-2135/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 13/07/2021 đến ngày 19/07/2021

7

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho tủ điện hạ áp 400V theo Đơn hàng số 156/21-1639/ĐH-BDSC-E ngày 5/5/2021

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho tủ điện hạ áp 400V theo Đơn hàng số 156/21-1639/ĐH-BDSC-E ngày 5/5/2021

Phát hành: 12/07/2021 đến ngày 26/07/2021

6

7/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng (O&M) Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 659/20-3568/ĐH-BDSC-P

Mô tả: Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng (O&M) Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 659/20-3568/ĐH-BDSC-P

Phát hành: 09/07/2021 đến ngày 23/07/2021

8

7/2021

Tên gói thầu: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO theo hợp đồng đơn giá để sử dụng/ dự phòng cho sản xuất theo Đơn hàng số 330-21-1935/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO theo hợp đồng đơn giá để sử dụng/ dự phòng cho sản xuất theo Đơn hàng số 330-21-1935/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 08/07/2021 đến ngày 15/07/2021

5

7/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư, thuê dịch vụ: thay thế, mở rộng hệ thống mạng LAN, hệ thống họp trực tuyến UVC và thiết bị phòng họp theo đơn hàng số 045/21-1474/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Mua vật tư, thuê dịch vụ: thay thế, mở rộng hệ thống mạng LAN, hệ thống họp trực tuyến UVC và thiết bị phòng họp theo đơn hàng số 045/21-1474/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 07/07/2021 đến ngày 21/07/2021

29

6/2021

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ thiết kế cùm cơ khí để xử lý rò rỉ on-line theo Đơn hàng số 011/21-1025/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ thiết kế cùm cơ khí để xử lý rò rỉ on-line theo Đơn hàng số 011/21-1025/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 05/07/2021 đến ngày 20/07/2021

30

6/2021

Tên gói thầu: Xây dựng phòng ghi âm, ghi hình (studio) của BSR theo Đơn hàng số 151/21-1562/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Xây dựng phòng ghi âm, ghi hình (studio) của BSR theo Đơn hàng số 151/21-1562/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 05/07/2021 đến ngày 15/07/2021

30

6/2021

Tên gói thầu: Thuê tư vấn phân tích và đánh giá khả năng hệ thống điện BSR hoạt động ổn định theo phương thức vận hành song song với lưới điện quốc gia theo Đơn hàng số 085/21-1594/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Thuê tư vấn phân tích và đánh giá khả năng hệ thống điện BSR hoạt động ổn định theo phương thức vận hành song song với lưới điện quốc gia theo Đơn hàng số 085/21-1594/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 05/07/2021 đến ngày 13/07/2021

15

7/2021

Tên gói thầu: Gian hạn gói thầu Xây dựng phòng ghi âm, ghi hình (studio) của BSR theo Đơn hàng số 151/21-1562/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Gian hạn gói thầu Xây dựng phòng ghi âm, ghi hình (studio) của BSR theo Đơn hàng số 151/21-1562/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 05/07/2021 đến ngày 26/07/2021

21

7/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ thiết kế cùm cơ khí để xử lý rò rỉ on-line theo Đơn hàng số 011/21-1025/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Gia hạn gói thầu Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dịch vụ thiết kế cùm cơ khí để xử lý rò rỉ on-line theo Đơn hàng số 011/21-1025/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 05/07/2021 đến ngày 27/07/2021

2

7/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua chất hấp phụ (loại 7 x12) theo hợp đồng đơn giá 01 năm để thay thế định kỳ tại U-13 theo Đơn hàng số 200-21-1528/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua chất hấp phụ (loại 7 x12) theo hợp đồng đơn giá 01 năm để thay thế định kỳ tại U-13 theo Đơn hàng số 200-21-1528/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 02/07/2021 đến ngày 12/07/2021

29

6/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa các công trình xây dựng để phòng chống thiên tai năm 2021 theo Đơn hàng số 206-21-1745-DH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa các công trình xây dựng để phòng chống thiên tai năm 2021 theo đơn hàng số 206-21-1745-DH-BDSC-C

Phát hành: 02/07/2021 đến ngày 15/07/2021