Mời thầu

Thông báo mời thầu
16

10/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho thiết bị quan trọng PK-950A/B-BM, PK-950A/B-CR2, PK-951-PA, PK-950A/B-CR3, PK-952A/B-SH tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 402-20-2587-ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho thiết bị quan trọng PK-950A/B-BM, PK-950A/B-CR2, PK-951-PA, PK-950A/B-CR3, PK-952A/B-SH tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 402-20-2587-ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 16/10/2020 đến ngày 26/10/2020

14

10/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư, thiết bị máy tính thay thế nâng cấp máy trạm phục vụ sản xuất theo đơn hàng số 052/20-2635/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Mua vật tư, thiết bị máy tính thay thế nâng cấp máy trạm phục vụ sản xuất theo đơn hàng số 052/20-2635/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 16/10/2020 đến ngày 27/10/2020

15

10/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư giá đỡ lò xo (Spring Support) để thay thế tại các khu vực trong nhà máy theo Đơn hàng và Dự toán số 260/20-1528/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư giá đỡ lò xo (Spring Support) để thay thế tại các khu vực trong nhà máy theo Đơn hàng và Dự toán số 260/20-1528/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 16/10/2020 đến ngày 26/10/2020

15

10/2020

Tên gói thầu: Mua lõi lọc (filter) để thay thế cho thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 405/20-2640/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua lõi lọc (filter) để thay thế cho thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 405/20-2640/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 15/10/2020 đến ngày 29/10/2020

15

10/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư cho thiết bị và hệ thống đường ống dòng slurry tại phân xưởng RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 217/20-1101/ĐH-BDSC-S.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư cho thiết bị và hệ thống đường ống dòng slurry tại phân xưởng RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 217/20-1101/ĐH-BDSC-S.

Phát hành: 15/10/2020 đến ngày 29/10/2020

8

10/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư màng lọc phục vụ thay thế tại cụm phân xưởng RO theo Đơn hàng số 547/ĐH-VHSX

Mô tả: Mua vật tư màng lọc phục vụ thay thế tại cụm phân xưởng RO theo Đơn hàng số 547/ĐH-VHSX

Phát hành: 12/10/2020 đến ngày 21/10/2020

8

10/2020

Tên gói thầu: Nâng cấp, thay thế trạm biến áp MBA tại 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 208/ĐH-VP

Mô tả: Nâng cấp, thay thế trạm biến áp MBA tại 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 208/ĐH-VP

Phát hành: 09/10/2020 đến ngày 19/10/2020

2

10/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ quấn dây cho động cơ điện PM-311A thuộc phân xưởng U100 theo Đơn hàng số 338/20-2366/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Cung cấp dịch vụ quấn dây cho động cơ điện PM-311A thuộc phân xưởng U100 theo Đơn hàng số 338/20-2366/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 02/10/2020 đến ngày 12/10/2020

9

10/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ nạo vét bùn vi sinh tại bể TK5850B theo Đơn hàng 312/20-2251/ĐH-BDSC-C.

Mô tả: Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ nạo vét bùn vi sinh tại bể TK5850B theo Đơn hàng 312/20-2251/ĐH-BDSC-C.

Phát hành: 01/10/2020 đến ngày 16/10/2020

28

9/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn theo Đơn hàng số 174/20-2115/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Thuê dịch vụ huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn theo Đơn hàng số 174/20-2115/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 01/10/2020 đến ngày 20/10/2020

1

10/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp số hóa công tác quản lý, ký duyệt điện tử công văn/ tài liệu BSR theo Đơn hàng số 043/20-2448/ĐH-ERP-CNTT-E.

Mô tả: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp số hóa công tác quản lý, ký duyệt điện tử công văn/ tài liệu BSR theo Đơn hàng số 043/20-2448/ĐH-ERP-CNTT-E.

Phát hành: 01/10/2020 đến ngày 13/10/2020

1

10/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ nạo vét bùn vi sinh tại bể TK5850B theo Đơn hàng số 312/20-2251/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ nạo vét bùn vi sinh tại bể TK5850B theo Đơn hàng số 312/20-2251/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 01/10/2020 đến ngày 09/10/2020