Mời thầu

Thông báo mời thầu
12

3/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động vận hành sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 54/ĐH-ATMT.

Mô tả: Thuê dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động vận hành sản xuất của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 54/ĐH-ATMT.

Phát hành: 13/03/2018 đến ngày 04/04/2018

29

3/2018

Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá, tư vấn và hoàn thiện việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của BSR theo Đơn hàng số 404/ĐH-NCPT;

Mô tả: Thuê đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá, tư vấn và hoàn thiện việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của BSR theo Đơn hàng số 404/ĐH-NCPT;

Phát hành: 07/03/2018 đến ngày 05/04/2018

2

3/2018

Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá, tư vấn và hoàn thiện việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của BSR theo Đơn hàng số 404/ĐH-NCPT.

Mô tả: Thuê đơn vị tư vấn rà soát, đánh giá, tư vấn và hoàn thiện việc quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của BSR theo Đơn hàng số 404/ĐH-NCPT.

Phát hành: 07/03/2018 đến ngày 27/03/2018

5

3/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm toán BCTC tại thời điểm chuyển thành Công ty Cổ phần theo Đơn hàng số 90/ĐH-TCKT.

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm toán BCTC tại thời điểm chuyển thành Công ty Cổ phần theo Đơn hàng số 90/ĐH-TCKT.

Phát hành: 06/03/2018 đến ngày 13/03/2018

26

2/2018

Tên gói thầu: Thuê nhân lực để thực hiện công việc làm sạch bên trong bể dầu thô TK-6001A theo Đơn hàng 555/17-3617/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Thuê nhân lực để thực hiện công việc làm sạch bên trong bể dầu thô TK-6001A theo Đơn hàng 555/17-3617/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 02/03/2018 đến ngày 15/03/2018

26

2/2018

Tên gói thầu: Thuê nhân lực để thực hiện công việc kiểm tra và làm sạch bên trong bể chứa TK-5214 và TK-3801B theo Đơn hàng 561/17-3913/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Thuê nhân lực để thực hiện công việc kiểm tra và làm sạch bên trong bể chứa TK-5214 và TK-3801B theo Đơn hàng 561/17-3913/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 02/03/2018 đến ngày 15/03/2018

28

2/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, sửa chữa và lắp đặt camera tầm xa chuyên dụng giám sát an ninh nhà máy theo Đơn hàng số 336/ĐH-NCPT

Phát hành: 01/03/2018 đến ngày 31/03/2018

26

2/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa đệm va bến Jetty và hệ thống van phao SPM theo Đơn hàng 292/ĐH-QLCB ngày 23/12/2017.

Mô tả: Mua vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa đệm va bến Jetty và hệ thống van phao SPM theo Đơn hàng 292/ĐH-QLCB ngày 23/12/2017.

Phát hành: 28/02/2018 đến ngày 12/03/2018

26

2/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để dự phòng cho các đường ống tại hệ thống Slury oil thuộc các van điều khiển 015-FV-406/408/426/501 và các lưới lọc trong phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 535/17-3595/ĐH-BDSC-S ngày 21/11/2

Mô tả: Mua vật tư để dự phòng cho các đường ống tại hệ thống Slury oil thuộc các van điều khiển 015-FV-406/408/426/501 và các lưới lọc trong phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 535/17-3595/ĐH-BDSC-S ngày 21/11/2017.

Phát hành: 28/02/2018 đến ngày 15/03/2018

21

2/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 301/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 301/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 27/02/2018 đến ngày 21/03/2018

21

2/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 301/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 301/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 27/02/2018 đến ngày 21/03/2018

8

2/2018

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dầu bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy năm 2018-2019 theo Đơn hàng số 489/ĐH-BDSC-R – Phần II và III.

Mô tả: Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dầu bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy năm 2018-2019 theo Đơn hàng số 489/ĐH-BDSC-R – Phần II và III.

Phát hành: 22/02/2018 đến ngày 09/03/2018