Mời thầu

Thông báo mời thầu
31

7/2020

Tên gói thầu: Mua thuốc chữa bệnh, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và sơ cấp cứu cho CBCNV Công ty năm 2020 theo Đơn hàng số 237/20-1552/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Mua thuốc chữa bệnh, vật tư y tế tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và sơ cấp cứu cho CBCNV Công ty năm 2020 theo Đơn hàng số 237/20-1552/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 05/08/2020 đến ngày 18/08/2020

31

7/2020

Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền duy trì cập nhật dữ liệu an ninh mạng, phòng chống lây nhiễm mã độc cho các hệ thống thiết bị an ninh thông tin Internal Firewall, IPS/IDS…theo Đơn hàng số 024/20-1385/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Gia hạn bản quyền duy trì cập nhật dữ liệu an ninh mạng, phòng chống lây nhiễm mã độc cho các hệ thống thiết bị an ninh thông tin Internal Firewall, IPS/IDS…theo Đơn hàng số 024/20-1385/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 05/08/2020 đến ngày 20/08/2020

4

8/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng để phòng chống thiên tai năm 2020 theo Đơn hàng số 347/20-2418/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng để phòng chống thiên tai năm 2020 theo Đơn hàng số 347/20-2418/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 04/08/2020 đến ngày 11/08/2020

30

7/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển của hãng Schneider trong toàn nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 177/20-1412/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cho các vật tư thuộc hệ thống điều khiển của hãng Schneider trong toàn nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 177/20-1412/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 03/08/2020 đến ngày 18/08/2020

31

7/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ lắp đặt móng bê tông theo MOC-15-16-277 và sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng theo Đơn hàng số 232/20-1461/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ lắp đặt móng bê tông theo MOC-15-16-277 và sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng theo Đơn hàng số 232/20-1461/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 31/07/2020 đến ngày 10/08/2020

30

7/2020

Tên gói thầu: Cung cấp vật tư sửa chữa, thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng và dự toán số 166/20-1221/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Cung cấp vật tư sửa chữa, thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng và dự toán số 166/20-1221/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 30/07/2020 đến ngày 14/08/2020

30

7/2020

Tên gói thầu: Xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang bảo vệ NMLD Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 144/19-4595/ĐH-ATMT-S ngày 31/3/2020

Mô tả: Xây dựng hàng rào bảo vệ hành lang bảo vệ NMLD Dung Quất theo Đơn hàng và dự toán số 144/19-4595/ĐH-ATMT-S ngày 31/3/2020

Phát hành: 30/07/2020 đến ngày 10/08/2020

29

7/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ cẩu 300T để thực hiện công việc bảo dưỡng động cơ điện PM-3401 theo Đơn hàng số 325/19-4176/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Cung cấp dịch vụ cẩu 300T để thực hiện công việc bảo dưỡng động cơ điện PM-3401 theo Đơn hàng số 325/19-4176/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 28/07/2020 đến ngày 07/08/2020

17

7/2020

Tên gói thầu: Bán đấu giá Tài sản thanh lý lô vật tư hỏng thải thuộc sở hữu của BSR

Mô tả: Bán đấu giá Tài sản thanh lý lô vật tư hỏng thải thuộc sở hữu của BSR

Phát hành: 28/07/2020 đến ngày 30/07/2020

30

7/2020

Tên gói thầu: Triển khai gia hạn dịch vụ bảo trì cung cấp mực cho hệ thống máy in tập trung toàn Công ty theo Đơn hàng và dự toán số 012/20-1203/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Triển khai gia hạn dịch vụ bảo trì cung cấp mực cho hệ thống máy in tập trung toàn Công ty theo Đơn hàng và dự toán số 012/20-1203/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 27/07/2020 đến ngày 10/08/2020

30

7/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để sửa chữa bơm của xe chữa cháy A-1004 theo Đơn hàng số 335/20-2378/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua vật tư để sửa chữa bơm của xe chữa cháy A-1004 theo Đơn hàng số 335/20-2378/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 27/07/2020 đến ngày 05/08/2020

17

7/2020

Tên gói thầu: Thuê kỹ sư giám sát bảo dưỡng cơ khí để thực hiện công việc trong BDTT4 theo Đơn hàng số 285/19-4739/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Thuê kỹ sư giám sát bảo dưỡng cơ khí để thực hiện công việc trong BDTT4 theo Đơn hàng số 285/19-4739/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 20/07/2020 đến ngày 30/07/2020