Mời thầu

Thông báo mời thầu
20

10/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất trong năm 2021.

Mô tả: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất trong năm 2021.

Phát hành: 23/10/2020 đến ngày 11/11/2020

22

10/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư và dịch vụ kết nối camera tại Phân xưởng PP vào hệ thống CCTV Nhà máy lọc dầu theo MOC 91-20-260 theo đơn hàng số 056/20-2879/ĐH-ERP-CNTT-I

Mô tả: Mua vật tư và dịch vụ kết nối camera tại Phân xưởng PP vào hệ thống CCTV Nhà máy lọc dầu theo MOC 91-20-260 theo đơn hàng số 056/20-2879/ĐH-ERP-CNTT-I

Phát hành: 23/10/2020 đến ngày 03/11/2020

9

11/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng các hợp chất aromatics, các hợp chất chứa oxy trong các sản phẩm xăng dầu và hàm lượng CO/CO2 trong các mẫu khí/khí hóa lỏng theo Đơn h

Mô tả: Gia hạn gói thầu Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng các hợp chất aromatics, các hợp chất chứa oxy trong các sản phẩm xăng dầu và hàm lượng CO/CO2 trong các mẫu khí/khí hóa lỏng theo Đơn hàng và dự toán số 33/19-4035/ĐH-QLCL

Phát hành: 23/10/2020 đến ngày 16/11/2020

11

11/2020

Tên gói thầu: Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) kính thông báo thông tin về việc gia hạn thời điểm đóng thầu của gói thầu “Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 2021” với nội dung cụ thể như sau: 

Mô tả: Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) kính thông báo thông tin về việc gia hạn thời điểm đóng thầu của gói thầu “Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 2021” với nội dung cụ thể như sau: 

Phát hành: 23/10/2020 đến ngày 11/11/2020

22

10/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa hư hỏng tại các nhà điều khiển, các trạm điện và mái che bảo vệ MBA theo Đơn hàng số 229/20-1155/ĐH-BDSC-C.

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa hư hỏng tại các nhà điều khiển, các trạm điện và mái che bảo vệ MBA theo Đơn hàng số 229/20-1155/ĐH-BDSC-C.

Phát hành: 22/10/2020 đến ngày 30/10/2020

20

10/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng rủi ro cho các máy nén A-3501A/B/C theo Đơn hàng và dự toán số 537/19-3396/ĐH-BDSC-R 

Mô tả: Mua vật tư thay thế và dự phòng rủi ro cho các máy nén A-3501A/B/C theo Đơn hàng và dự toán số 537/19-3396/ĐH-BDSC-R 

Phát hành: 22/10/2020 đến ngày 26/10/2020

21

10/2020

Tên gói thầu: Thuê đơn vị thực hiện việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) BSR cho sản phẩm Nhiên liệu dùng cho Nhà máy nhiệt điện và các Nhà máy tương tự theo Đơn hàng số 04/20-2575/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Thuê đơn vị thực hiện việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) BSR cho sản phẩm Nhiên liệu dùng cho Nhà máy nhiệt điện và các Nhà máy tương tự theo Đơn hàng số 04/20-2575/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 21/10/2020 đến ngày 29/10/2020

29

10/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Thuê đơn vị thực hiện việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) BSR cho sản phẩm Nhiên liệu dùng cho Nhà máy nhiệt điện và các Nhà máy tương tự theo Đơn hàng số 04/20-2575/ĐH-QLCL-Q.

Mô tả: Gia hạn gói thầu Thuê đơn vị thực hiện việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) BSR cho sản phẩm Nhiên liệu dùng cho Nhà máy nhiệt điện và các Nhà máy tương tự theo Đơn hàng số 04/20-2575/ĐH-QLCL-Q.

Phát hành: 21/10/2020 đến ngày 05/11/2020

14

10/2020

Tên gói thầu: Mua khí mang (carrier gas) phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị phân tích trực tuyến theo Đơn hàng số 242/20-1336/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua khí mang (carrier gas) phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị phân tích trực tuyến theo Đơn hàng số 242/20-1336/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 19/10/2020 đến ngày 28/10/2020

15

10/2020

Tên gói thầu: Mua sắm công cụ, thiết bị phục vụ an ninh theo Đơn hàng điều chỉnh số 244/ĐHĐC-ATMT.

Mô tả: Mua sắm công cụ, thiết bị phục vụ an ninh theo Đơn hàng điều chỉnh số 244/ĐHĐC-ATMT.

Phát hành: 19/10/2020 đến ngày 06/11/2020

6

11/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Mua sắm công cụ, thiết bị phục vụ an ninh theo Đơn hàng điều chỉnh số 244/ĐHĐC-ATMT.

Mô tả: Gia hạn gói thầu Mua sắm công cụ, thiết bị phục vụ an ninh theo Đơn hàng điều chỉnh số 244/ĐHĐC-ATMT.

Phát hành: 19/10/2020 đến ngày 13/11/2020

15

10/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư đường ống, trụ cứu hỏa để thay thế cho các đoạn ống và trụ cứu hỏa bị ăn mòn tại phân xưởng U-81/U-52 theo Đơn hàng và dự toán số 314/20-2292/ĐH-BDSC-S.

Mô tả: Mua vật tư đường ống, trụ cứu hỏa để thay thế cho các đoạn ống và trụ cứu hỏa bị ăn mòn tại phân xưởng U-81/U-52 theo Đơn hàng và dự toán số 314/20-2292/ĐH-BDSC-S.

Phát hành: 16/10/2020 đến ngày 30/10/2020