Mời thầu

Thông báo mời thầu
6

11/2020

Tên gói thầu: Sửa chữa các xe ô tô phục vụ QLDH sau TA4 theo Đơn hàng số 249/ĐH-VP

Mô tả: Sửa chữa các xe ô tô phục vụ QLDH sau TA4 theo Đơn hàng số 249/ĐH-VP

Phát hành: 07/11/2020 đến ngày 17/11/2020

12

11/2020

Tên gói thầu: Gia hạn đón thầu Thuê dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát hao hụt dầu thô theo Đơn hàng số 128/20-1311/ĐH-QTNL-L.

Mô tả: Gia hạn đón thầu Thuê dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát hao hụt dầu thô theo Đơn hàng số 128/20-1311/ĐH-QTNL-L.

Phát hành: 30/10/2020 đến ngày 23/11/2020

26

10/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát hao hụt dầu thô theo Đơn hàng số 128/20-1311/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát hao hụt dầu thô theo Đơn hàng số 128/20-1311/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 30/10/2020 đến ngày 12/11/2020

30

10/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư của hãng STAHL theo Đơn hàng số 286/20-2139/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư của hãng STAHL theo Đơn hàng số 286/20-2139/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 29/10/2020 đến ngày 09/11/2020

27

10/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phục hồi vỏ bơm Slurry P-1506 phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 411/20-2692/ĐH/BDSC-R

Mô tả: Thuê dịch vụ phục hồi vỏ bơm Slurry P-1506 phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 411/20-2692/ĐH/BDSC-R

Phát hành: 27/10/2020 đến ngày 09/11/2020

26

10/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư CAT bảo dưỡng bơm chữa cháy trong toàn nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 107/19-4410/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư CAT bảo dưỡng bơm chữa cháy trong toàn nhà máy theo Đơn hàng và dự toán số 107/19-4410/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 27/10/2020 đến ngày 16/11/2020

26

10/2020

Tên gói thầu: Dịch vụ triển khai tích hợp cấu hình tối ưu hệ thống, cung cấp bản quyền và vật tư dự phòng cho hệ thống họp trực tuyến tại NMLD và trụ sở 208HV theo Đơn hàng số 041/20-2369/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Dịch vụ triển khai tích hợp cấu hình tối ưu hệ thống, cung cấp bản quyền và vật tư dự phòng cho hệ thống họp trực tuyến tại NMLD và trụ sở 208HV theo Đơn hàng số 041/20-2369/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 26/10/2020 đến ngày 04/11/2020

26

10/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng rủi ro cho máy nén khí A-5203A/B, kiểu SM 110AC theo Đơn hàng và Dự toán số 538/19-1894/DH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư thay thế và dự phòng rủi ro cho máy nén khí A-5203A/B, kiểu SM 110AC theo Đơn hàng và Dự toán số 538/19-1894/DH-BDSC-R.

Phát hành: 26/10/2020 đến ngày 09/11/2020

20

10/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng các hợp chất aromatics, các hợp chất chứa oxy trong các sản phẩm xăng dầu và hàm lượng CO/CO2 trong các mẫu khí/khí hóa lỏng theo Đơn hàng và dự toá

Mô tả: Mua thiết bị Sắc ký khí Phân tích hàm lượng các hợp chất aromatics, các hợp chất chứa oxy trong các sản phẩm xăng dầu và hàm lượng CO/CO2 trong các mẫu khí/khí hóa lỏng theo Đơn hàng và dự toán số 33/19-4035/ĐH-QLCL

Phát hành: 23/10/2020 đến ngày 09/11/2020

20

10/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng thay thế để bảo dưỡng thiết bị thử nghiệm theo Đơn hàng số 07/20-2844/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua vật tư, phụ tùng thay thế để bảo dưỡng thiết bị thử nghiệm theo Đơn hàng số 07/20-2844/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 23/10/2020 đến ngày 05/11/2020

20

10/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo “Troubleshooting” cho vận hành tháp chưng cất và thiết bị tách muối của phân xưởng chưng cất dầu thô theo Đơn hàng số 141/20-1450/ĐH-QTNL-L

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo “Troubleshooting” cho vận hành tháp chưng cất và thiết bị tách muối của phân xưởng chưng cất dầu thô theo Đơn hàng số 141/20-1450/ĐH-QTNL-L

Phát hành: 23/10/2020 đến ngày 05/11/2020

20

10/2020

Tên gói thầu: Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 2021.

Mô tả: Thuê tàu vận chuyển LPG Dung Quất năm 2021.

Phát hành: 23/10/2020 đến ngày 11/11/2020