Mời thầu

Thông báo mời thầu
28

8/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 472/3529/ĐHĐC-VP

Mô tả: Thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Trụ sở 208 Hùng Vương và Khu hành chính Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 472/3529/ĐHĐC-VP

Phát hành: 03/09/2020 đến ngày 09/09/2020

30

8/2020

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm về việc cung cấp ổ đỡ (bearing) và phớt chặn dầu (lip seal) hãng SKF theo Đơn hàng và Dự toán số 035/19-2044/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá 03 năm về việc cung cấp ổ đỡ (bearing) và phớt chặn dầu (lip seal) hãng SKF theo Đơn hàng và Dự toán số 035/19-2044/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 03/09/2020 đến ngày 18/09/2020

31

8/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị nạp dầu và máy đo pH cầm tay theo Đơn hàng và dự toán số 264/ĐH-VHSX ngày 26/3/2020.

Mô tả: Mua thiết bị nạp dầu và máy đo pH cầm tay theo Đơn hàng và dự toán số 264/ĐH-VHSX ngày 26/3/2020.

Phát hành: 01/09/2020 đến ngày 15/09/2020

28

8/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thực hiện việc cải hoán MOC-15-20-364 thay đổi vật liệu thân van 015-FV-431/433/435 để khắc phục vấn đề mài mòn thân van theo Đơn hàng số 355/20-2147/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư thực hiện việc cải hoán MOC-15-20-364 thay đổi vật liệu thân van 015-FV-431/433/435 để khắc phục vấn đề mài mòn thân van theo Đơn hàng số 355/20-2147/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 01/09/2020 đến ngày 11/09/2020

27

8/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M.

Mô tả: Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M.

Phát hành: 31/08/2020 đến ngày 29/09/2020

4

9/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Triển khai dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa chính xác tại trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 040/20-2050/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Triển khai dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa chính xác tại trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 040/20-2050/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 28/08/2020 đến ngày 14/09/2020

27

8/2020

Tên gói thầu: Triển khai dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa chính xác tại trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 040/20-2050/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Triển khai dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống điều hòa chính xác tại trung tâm dữ liệu hệ thống công nghệ thông tin theo Đơn hàng số 040/20-2050/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 27/08/2020 đến ngày 03/09/2020

27

8/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ trọn gói cung cấp vật tư và sửa chữa máy cắt thủy lực tại Xưởng Cơ khí theo Đơn hàng 322/20-2373/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Thuê dịch vụ trọn gói cung cấp vật tư và sửa chữa máy cắt thủy lực tại Xưởng Cơ khí theo Đơn hàng 322/20-2373/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 27/08/2020 đến ngày 04/09/2020

21

8/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo/tư vấn thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 sang ISO 50001:2018 tại BSR theo Đơn hàng số 63/20-1328/ĐH-PCRR

Mô tả: Thuê dịch vụ đào tạo/tư vấn thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2011 sang ISO 50001:2018 tại BSR theo Đơn hàng số 63/20-1328/ĐH-PCRR

Phát hành: 26/08/2020 đến ngày 16/09/2020

21

8/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để sửa chữa và thay thế các thiết bị hư hỏng của phòng hiệu chuẩn nhiệt độ theo Đơn hàng số 274/20-1995/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư để sửa chữa và thay thế các thiết bị hư hỏng của phòng hiệu chuẩn nhiệt độ theo Đơn hàng số 274/20-1995/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 25/08/2020 đến ngày 09/09/2020

21

8/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho hệ thống AC UPS Chloride theo Đơn hàng số 276/20-1928/DH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho hệ thống AC UPS Chloride theo Đơn hàng số 276/20-1928/DH-BDSC-E

Phát hành: 25/08/2020 đến ngày 09/09/2020

10

9/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu Mua vật tư để thay thế cho hệ thống AC UPS Chloride theo Đơn hàng số 276/20-1928/DH-BDSC-E”.

Mô tả: Gia hạn gói thầu Mua vật tư để thay thế cho hệ thống AC UPS Chloride theo Đơn hàng số 276/20-1928/DH-BDSC-E”.

Phát hành: 25/08/2020 đến ngày 17/09/2020