Mời thầu

Thông báo mời thầu
20

5/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, phục hồi các phụ kiện van trượt SV-1501/02/03/04 được thay ra sau bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng số 514-21-2979/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, phục hồi các phụ kiện van trượt SV-1501/02/03/04 được thay ra sau bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng số 514-21-2979/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 19/04/2022 đến ngày 26/05/2022

13

4/2022

Tên gói thầu: Cung cấp dầu/mỡ bôi trơn thiết bị cơ khí quay theo Đơn hàng số 657/20-2351/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Cung cấp dầu/mỡ bôi trơn thiết bị cơ khí quay theo Đơn hàng số 657/20-2351/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 18/04/2022 đến ngày 04/05/2022

12

4/2022

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Mua vật tư van, piping, bolt thực hiện công việc bảo dưỡng khu vực Utilities/ETP theo Đơn hàng số 016/21-3276/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Tên gói thầu: Mua vật tư van, piping, bolt thực hiện công việc bảo dưỡng khu vực Utilities/ETP theo Đơn hàng số 016/21-3276/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 18/04/2022 đến ngày 28/04/2022

14

4/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chuyển UPS 80KVA từ building A qua building A1, mua vật tư, sửa chữa các UPS cấp nguồn cho phòng máy chủ ERP và các phòng máy chủ hệ thống CNTT theo Đơn hàng số 046/22-1499/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ chuyển UPS 80KVA từ building A qua building A1, mua vật tư, sửa chữa các UPS cấp nguồn cho phòng máy chủ ERP và các phòng máy chủ hệ thống CNTT theo Đơn hàng số 046/22-1499/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 17/04/2022 đến ngày 23/04/2022

23

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu:Thuê dịch vụ chuyển UPS 80KVA từ building A qua building A1, mua vật tư, sửa chữa các UPS cấp nguồn cho phòng máy chủ ERP và các phòng máy chủ hệ thống CNTT theo Đơn hàng số 046/22-1499/

Mô tả: Gia hạn gói thầu:Thuê dịch vụ chuyển UPS 80KVA từ building A qua building A1, mua vật tư, sửa chữa các UPS cấp nguồn cho phòng máy chủ ERP và các phòng máy chủ hệ thống CNTT theo Đơn hàng số 046/22-1499/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 17/04/2022 đến ngày 25/04/2022

26

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 16/04/2022 đến ngày 06/05/2022

13

4/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phục hồi bộ làm kín cơ khí cho các bơm ly tâm A-5813-P-01A/B, A-5813-P-02A/B, P-5825A/B, P-5803A/B, P-5824A/B theo Đơn hàng số 032/22-1165/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Thuê dịch vụ phục hồi bộ làm kín cơ khí cho các bơm ly tâm A-5813-P-01A/B, A-5813-P-02A/B, P-5825A/B, P-5803A/B, P-5824A/B theo Đơn hàng số 032/22-1165/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 16/04/2022 đến ngày 26/04/2022

13

4/2022

Tên gói thầu: Mua xúc tác AT-CAT sử dụng tại phân xưởng PP để dự phòng cho sản xuất theo Đơn hàng số 131-22-1226/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua xúc tác AT-CAT sử dụng tại phân xưởng PP để dự phòng cho sản xuất theo Đơn hàng số 131-22-1226/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 16/04/2022 đến ngày 26/04/2022

13

4/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra và khắc phục lỗi xe thang A-1005 theo Đơn hàng số 468/21-2797/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm tra và khắc phục lỗi xe thang A-1005 theo Đơn hàng số 468/21-2797/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 16/04/2022 đến ngày 26/04/2022

12

4/2022

Tên gói thầu: Thuê chuyên gia tái đánh giá HAZOP cho NMLD Dung Quất và phân xưởng PP theo Đơn hàng số 207/21-1253/ĐH-NCPT-E ngày 05/04/2021

Mô tả: Thuê chuyên gia tái đánh giá HAZOP cho NMLD Dung Quất và phân xưởng PP theo Đơn hàng số 207/21-1253/ĐH-NCPT-E ngày 05/04/2021

Phát hành: 16/04/2022 đến ngày 16/05/2022

12

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 16/04/2022 đến ngày 25/04/2022

12

4/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phục hồi bộ phận làm kín để thay thế cho một lần đại tu cho thiết bị quạt thổi B-801A tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 021/22-1119/ĐH-BDSC-R

Mô tả: Thuê dịch vụ phục hồi bộ phận làm kín để thay thế cho một lần đại tu cho thiết bị quạt thổi B-801A tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 021/22-1119/ĐH-BDSC-R

Phát hành: 15/04/2022 đến ngày 25/04/2022