Mời thầu

Thông báo mời thầu
17

12/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu - Thuê đơn vị vận chuyển xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho cảng tại khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung dài hạn

Mô tả: Gia hạn gói thầu - Thuê đơn vị vận chuyển xăng dầu của NMLD Dung Quất về các kho cảng tại khu vực phía Nam theo thỏa thuận khung dài hạn

Phát hành: 03/12/2020 đến ngày 24/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Thuê nhân công lặn phục vụ công tác vệ sinh hút cát tại bể chứa nước biển TK-3401 thuộc phân xưởng làm mát nước biển 34

Mô tả: Thuê nhân công lặn phục vụ công tác vệ sinh hút cát tại bể chứa nước biển TK-3401 thuộc phân xưởng làm mát nước biển 34 theo Đơn hàng số 221/20-3582/ĐH-QLCB-M

Phát hành: 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

30

11/2020

Tên gói thầu: huê dịch vụ sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng tại P3 do bão số 9 theo Đơn hàng số 599/20-3487/ĐH-BDSC-C.

Mô tả: huê dịch vụ sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng tại P3 do bão số 9 theo Đơn hàng số 599/20-3487/ĐH-BDSC-C.

Phát hành: 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

30

11/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng tại P1-PP do bão số 9 theo Đơn hàng số 598/20-3521/ĐH-BDSC-C

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng tại P1-PP do bão số 9 theo Đơn hàng số 598/20-3521/ĐH-BDSC-C

Phát hành: 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020

1

12/2020

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu - Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số 058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I

Mô tả: Gia hạn gói thầu - Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số 058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I

Phát hành: 30/11/2020 đến ngày 09/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Về việc mua vật tư thiết bị, máy tính dự phòng thay thế nâng cấp máy trạm cũ/hỏng phục vụ, hết hạn sử dụng (EOL) theo Đơn hàng số 067/20-3296/ĐH-ERP-CNTT-I

Mô tả: Về việc mua vật tư thiết bị, máy tính dự phòng thay thế nâng cấp máy trạm cũ/hỏng phục vụ, hết hạn sử dụng (EOL) theo Đơn hàng số 067/20-3296/ĐH-ERP-CNTT-I

Phát hành: 28/11/2020 đến ngày 08/12/2020

26

11/2020

Tên gói thầu: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 27/11/2020 đến ngày 07/11/2020

26

11/2020

Tên gói thầu: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 27/11/2020 đến ngày 07/12/2020

27

11/2020

Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ gói thầu 1+4 và 2+3 Dự án NMLD Dung Quất (giai đoạn 1) theo Đơn hàng số 209/ĐH-VP

Mô tả: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ gói thầu 1+4 và 2+3 Dự án NMLD Dung Quất (giai đoạn 1) theo Đơn hàng số 209/ĐH-VP

Phát hành: 27/11/2020 đến ngày 04/12/2020

25

11/2020

Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu phòng/chống mã độc và dịch vụ bảo hành hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các thiết bị tường lửa, phân tích lọc mã độc và bảo vệ ứng dụng web.

Mô tả: Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu phòng/chống mã độc và dịch vụ bảo hành hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các thiết bị tường lửa, phân tích lọc mã độc và bảo vệ ứng dụng web theo Đơn hàng số 054/20-2473/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 25/11/2020 đến ngày 07/12/2020

25

11/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 25/11/2020 đến ngày 04/12/2020

19

11/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W;

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W;

Phát hành: 23/11/2020 đến ngày 08/12/2020