Mời thầu

Thông báo mời thầu
22

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để thay thế cho các thiết bị điều khiển thuộc phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 22/22-1123/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua phụ tùng để thay thế cho các thiết bị điều khiển thuộc phân xưởng RFCC theo Đơn hàng số 22/22-1123/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 26/04/2022 đến ngày 06/05/2022

19

4/2022

Tên gói thầu: Mua vật tư để sửa chữa các thiết bị tự động hóa bị hư hỏng tại các phân xưởng xử lý nước demin, nước biển và lò hơi theo Đơn hàng số 370/21-2267/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư để sửa chữa các thiết bị tự động hóa bị hư hỏng tại các phân xưởng xử lý nước demin, nước biển và lò hơi theo Đơn hàng số 370/21-2267/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 24/04/2022 đến ngày 04/05/2022

19

4/2022

Tên gói thầu: Mua mới xe nâng 2,5 tấn theo Đơn hàng số 031/22-1199/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua mới xe nâng 2,5 tấn theo Đơn hàng số 031/22-1199/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 24/04/2022 đến ngày 04/05/2022

19

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để thay thế cho heater điện PK-801-M7 theo Đơn hàng số 449/21-2738/ĐH-BDSC-E  (Phần 1)

Mô tả: Mua phụ tùng để thay thế cho heater điện PK-801-M7 theo Đơn hàng số 449/21-2738/ĐH-BDSC-E  (Phần 1)

Phát hành: 22/04/2022 đến ngày 04/05/2022

18

4/2022

Tên gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa Nhà nhìn toàn cảnh đồi Cây Sấu theo đơn hàng số 331/20-3532/ĐH-VP

Mô tả: Bảo dưỡng, sửa chữa Nhà nhìn toàn cảnh đồi Cây Sấu theo đơn hàng số 331/20-3532/ĐH-VP

Phát hành: 22/04/2022 đến ngày 04/05/2022

5

5/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa Nhà nhìn toàn cảnh đồi Cây Sấu theo đơn hàng số 331/20-3532/ĐH-VP

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa Nhà nhìn toàn cảnh đồi Cây Sấu theo đơn hàng số 331/20-3532/ĐH-VP

Phát hành: 22/04/2022 đến ngày 11/05/2022

18

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để dự phòng cho các thiết bị đo độ rung, tốc độ của các bơm nước cấp P-4031/4302/ 4033/4034, các lò hơi (Boiler A/B/C/D) và các máy phát điện (STG-A/B/C/D) tại phân xưởng điện hơi theo

Mô tả: Mua phụ tùng để dự phòng cho các thiết bị đo độ rung, tốc độ của các bơm nước cấp P-4031/4302/ 4033/4034, các lò hơi (Boiler A/B/C/D) và các máy phát điện (STG-A/B/C/D) tại phân xưởng điện hơi theo Đơn hàng số 496/21-2959/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 21/04/2022 đến ngày 28/04/2022

20

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ gia cải thiện điểm chảy cho dầu DO để sử dụng tại phân xưởng U-54 theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 60-22-1115/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua phụ gia cải thiện điểm chảy cho dầu DO để sử dụng tại phân xưởng U-54 theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 60-22-1115/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 21/04/2022 đến ngày 04/05/2022

18

4/2022

Tên gói thầu: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO để thử nghiệm theo Đơn hàng số 172-22-1308/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO để thử nghiệm theo Đơn hàng số 172-22-1308/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 21/04/2022 đến ngày 04/05/2022

18

4/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hệ thống kiểm tra thiết bị RBI (Vail-Plant) năm 2022 theo Đơn hàng số 143/21-3136/ĐHĐC-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hệ thống kiểm tra thiết bị RBI (Vail-Plant) năm 2022 theo Đơn hàng số 143/21-3136/ĐHĐC-CNTT-I

Phát hành: 21/04/2022 đến ngày 05/05/2022

18

4/2022

Tên gói thầu: Mua Perchloroethylene để sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo hợp đồng  đơn giá theo đơn hàng 160-22-1323/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua Perchloroethylene để sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo hợp đồng  đơn giá theo đơn hàng 160-22-1323/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 21/04/2022 đến ngày 04/05/2022

14

4/2022

Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, phục hồi các phụ kiện van trượt SV-1501/02/03/04 được thay ra sau bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng số 514-21-2979/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Dịch vụ sửa chữa, phục hồi các phụ kiện van trượt SV-1501/02/03/04 được thay ra sau bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng số 514-21-2979/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 19/04/2022 đến ngày 19/05/2022