Mời thầu

Thông báo mời thầu
29

12/2020

Tên gói thầu: Mua HPXT theo hợp đồng đơn giá 1 năm sử dụng tại các phân xưởng U-13, 34, 58, RO theo Đơn hàng 480-20-3563/ĐH-ĐĐSX ngày 18/11/2020.

Mô tả: Mua HPXT theo hợp đồng đơn giá 1 năm sử dụng tại các phân xưởng U-13, 34, 58, RO theo Đơn hàng 480-20-3563/ĐH-ĐĐSX ngày 18/11/2020.

Phát hành: 04/01/2021 đến ngày 11/01/2021

31

12/2020

Tên gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa Alu, trần thạch cao và nhôm bên ngoài nhà 06 tầng tại Trụ sở 208 Hùng Vương, Building A1 và khu hành chính Building A (khắc phục thiệt hại do bão số 9 năm 2020) theo Đơn hàng số 355

Mô tả: Bảo dưỡng, sửa chữa Alu, trần thạch cao và nhôm bên ngoài nhà 06 tầng tại Trụ sở 208 Hùng Vương, Building A1 và khu hành chính Building A (khắc phục thiệt hại do bão số 9 năm 2020) theo Đơn hàng số 355/ĐH-VP

Phát hành: 31/12/2020 đến ngày 05/01/2021

6

1/2021

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu - Đơn hàng số 156/20-2466/ĐH-QLCB-D

Mô tả: Gia hạn thời gian đóng thầu gói thầu Mua Ni tơ, Oxy y tế và thuê vỏ bình phục vụ vận hành, bảo dưỡng SPM và Trạm lặn năm 2021 theo Đơn hàng số 156/20-2466/ĐH-QLCB-D.

Phát hành: 22/12/2020 đến ngày 12/01/2021

22

12/2020

Tên gói thầu: Mua Ni tơ, Oxy y tế và thuê vỏ bình phục vụ vận hành, bảo dưỡng SPM và Trạm lặn năm 2021 theo Đơn hàng số 156/20-2466/ĐH-QLCB-D.

Mô tả: Mua Ni tơ, Oxy y tế và thuê vỏ bình phục vụ vận hành, bảo dưỡng SPM và Trạm lặn năm 2021 theo Đơn hàng số 156/20-2466/ĐH-QLCB-D.

Phát hành: 22/12/2020 đến ngày 05/01/2021

21

12/2020

Tên gói thầu: Mua hóa chất/chất chuẩn để sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thiết bị phân tích trực tuyến của công ty theo Đơn hàng số 241/20-1459/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua hóa chất/chất chuẩn để sử dụng trong bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thiết bị phân tích trực tuyến của công ty theo Đơn hàng số 241/20-1459/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 21/12/2020 đến ngày 04/01/2021

21

12/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho soot blower của lò hơi C và các lò hơi khác theo Đơn hàng số 339/20-2036/ĐH-BDSC-R 

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho soot blower của lò hơi C và các lò hơi khác theo Đơn hàng số 339/20-2036/ĐH-BDSC-R 

Phát hành: 20/12/2020 đến ngày 30/12/2020

14

12/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để sửa chữa và thay thế các đồng hồ áp suất, nhiệt độ theo Đơn hàng số 243/20-1525/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư để sửa chữa và thay thế các đồng hồ áp suất, nhiệt độ theo Đơn hàng số 243/20-1525/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 16/12/2020 đến ngày 30/12/2020

14

12/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ công việc sửa chữa CUPS theo kết quả kiểm tra ăn mòn theo Đơn hàng số 565/20-3106/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Mua vật tư tiêu hao phục vụ công việc sửa chữa CUPS theo kết quả kiểm tra ăn mòn theo Đơn hàng số 565/20-3106/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 16/12/2020 đến ngày 25/12/2020

16

12/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ xử lý côn trùng và động vật gây hại tại các hạng mục công trình thuộc quản lý của BSR năm 2021 theo Đơn hàng số 462/20-2991/ĐH-ATMT-E

Mô tả: Thuê dịch vụ xử lý côn trùng và động vật gây hại tại các hạng mục công trình thuộc quản lý của BSR năm 2021 theo Đơn hàng số 462/20-2991/ĐH-ATMT-E

Phát hành: 16/12/2020 đến ngày 22/12/2020

17

12/2020

Tên gói thầu: Mua sắm mực in phục vụ công việc cho CBCNV BSR 03 năm (Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2023) theo Đơn hàng điều chỉnh số 323/ĐHĐC-VP

Mô tả: Mua sắm mực in phục vụ công việc cho CBCNV BSR 03 năm (Từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2023) theo Đơn hàng điều chỉnh số 323/ĐHĐC-VP

Phát hành: 16/12/2020 đến ngày 22/12/2020

10

12/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị sinh khí Hyrdo theo Đơn hàng số 09/20-2515/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua thiết bị sinh khí Hyrdo theo Đơn hàng số 09/20-2515/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 14/12/2020 đến ngày 22/12/2020

10

12/2020

Tên gói thầu: Mua thiết bị xác định tạp chất dạng hạt cho nhiên liệu Jet A1 theo Đơn hàng số 11/20-3306/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua thiết bị xác định tạp chất dạng hạt cho nhiên liệu Jet A1 theo Đơn hàng số 11/20-3306/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 14/12/2020 đến ngày 25/12/2020