Mời thầu

Thông báo mời thầu
27

7/2018

Tên gói thầu: Mua tiêu chuẩn thử nghiệm hiện hành theo Đơn hàng 26/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua tiêu chuẩn thử nghiệm hiện hành theo Đơn hàng 26/ĐH-QLCL.

Phát hành: 01/08/2018 đến ngày 14/07/2018

25

7/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, chuẩn hóa hạ tầng VoIP/LAN và lắp đặt bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 108/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, chuẩn hóa hạ tầng VoIP/LAN và lắp đặt bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 108/ĐH-NCPT

Phát hành: 31/07/2018 đến ngày 20/08/2018

27

7/2018

Tên gói thầu: Mua dung dịch kiểm tra rò rỉ và bôi trơn phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 303/ĐH-VHSX.

Mô tả: Mua dung dịch kiểm tra rò rỉ và bôi trơn phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 303/ĐH-VHSX.

Phát hành: 30/07/2018 đến ngày 10/09/2018

24

7/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị quang phổ phát xạ plasma ICP-OES theo PR-18-1504 theo Đơn hàng 12/ĐH-QLCL ngày 7/3/2018TTr-BDSC-W ngày 24/5/2018;

Mô tả: Mua thiết bị quang phổ phát xạ plasma ICP-OES theo PR-18-1504 theo Đơn hàng 12/ĐH-QLCL ngày 7/3/2018TTr-BDSC-W ngày 24/5/2018;

Phát hành: 26/07/2018 đến ngày 20/08/2018

19

7/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phê duyệt mẫu cho đồng hồ đo đếm thương mại theo Đơn hàng số 233/18-1848/ĐH-BDSC-I ngày 10/05/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ phê duyệt mẫu cho đồng hồ đo đếm thương mại theo Đơn hàng số 233/18-1848/ĐH-BDSC-I ngày 10/05/2018.

Phát hành: 25/07/2018 đến ngày 08/08/2018

5

7/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị thu hồi dầu bề mặt theo Đơn hàng số 399/ĐH-VHSX

Mô tả: Mua thiết bị thu hồi dầu bề mặt theo Đơn hàng số 399/ĐH-VHSX

Phát hành: 11/07/2018 đến ngày 03/08/2018

9

7/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng và thay thế thiết bị tại xưởng điện và kho vật tư theo Đơn hàng số 237/18-1932/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư dự phòng và thay thế thiết bị tại xưởng điện và kho vật tư theo Đơn hàng số 237/18-1932/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 11/07/2018 đến ngày 20/07/2018

3

7/2018

Tên gói thầu: Mua sắm máy in thẻ, mực in thẻ từ theo Đơn hàng số 218/ĐH-ATMT ngày 03/5/2018.

Mô tả: Mua sắm máy in thẻ, mực in thẻ từ theo Đơn hàng số 218/ĐH-ATMT ngày 03/5/2018.

Phát hành: 06/07/2018 đến ngày 20/07/2018

14

6/2018

Tên gói thầu: Đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Mô tả: Đăng ký Thông báo Kế hoạch đấu thầu

Phát hành: 01/07/2018 đến ngày 30/09/2018

25

6/2018

Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung bọt, vòi, lăng phun chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng 234/ĐH-ATMT ngày 09/5/2018.

Mô tả: Mua sắm bổ sung bọt, vòi, lăng phun chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng 234/ĐH-ATMT ngày 09/5/2018.

Phát hành: 28/06/2018 đến ngày 18/07/2018

19

6/2018

Tên gói thầu: Sửa chữa các xe chuyên dùng A-0016; A-0018; A-0019; Z-980J và A-0022B nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng trong Nhà máy

Mô tả: Sửa chữa các xe chuyên dùng A-0016; A-0018; A-0019; Z-980J và A-0022B nhằm đảm bảo tính sẵn sàng vận hành của thiết bị để phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng trong Nhà máy

Phát hành: 25/06/2018 đến ngày 18/07/2018

18

6/2018

Tên gói thầu: Mua sắm xe nâng chất thải theo Đơn hàng số 121/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Mô tả: Mua sắm xe nâng chất thải theo Đơn hàng số 121/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Phát hành: 22/06/2018 đến ngày 06/07/2018