Mời thầu

Thông báo mời thầu
23

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện lắp đặt mạng Campus và tài nguyên hệ thống DR theo Đơn hàng số 184/ĐH-NCPT ngày 15/06/2018.

Mô tả: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện lắp đặt mạng Campus và tài nguyên hệ thống DR theo Đơn hàng số 184/ĐH-NCPT ngày 15/06/2018.

Phát hành: 29/08/2018 đến ngày 18/09/2018

23

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị E-1803 theo Đơn hàng số 289/18-2245/ĐH-BDSC-S ngày 18/06/2018.

Mô tả: Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị E-1803 theo Đơn hàng số 289/18-2245/ĐH-BDSC-S ngày 18/06/2018.

Phát hành: 29/08/2018 đến ngày 11/09/2018

24

8/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa trung gian và bể chứa sản phẩm theo Đơn hàng số 174/ĐH-NCPT

Mô tả: Thuê dịch vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa trung gian và bể chứa sản phẩm theo Đơn hàng số 174/ĐH-NCPT

Phát hành: 29/08/2018 đến ngày 18/09/2018

27

8/2018

Tên gói thầu: Mua máy đo khí, thiết bị hỗ trợ khí thở phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 315/ĐH-ATMT ngày 27/6/2018.

Mô tả: Mua máy đo khí, thiết bị hỗ trợ khí thở phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 315/ĐH-ATMT ngày 27/6/2018.

Phát hành: 29/08/2018 đến ngày 21/09/2018

22

8/2018

Tên gói thầu: Mua các thiết bị di động chuyên dụng để phục vụ cho công tác gia công chế tạo và BDSC thiết bị theo Đơn hàng số 235/18-1995/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Mua các thiết bị di động chuyên dụng để phục vụ cho công tác gia công chế tạo và BDSC thiết bị theo Đơn hàng số 235/18-1995/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 22/08/2018 đến ngày 06/09/2018

22

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 238/18-1781/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 238/18-1781/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 22/08/2018 đến ngày 06/09/2018

14

8/2018

Tên gói thầu: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

Phát hành: 20/08/2018 đến ngày 10/09/2018

18

2/2019

Tên gói thầu: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

Phát hành: 20/08/2018 đến ngày 10/09/2018

13

8/2018

Tên gói thầu: Trang bị vật tư sửa chữa, thay thế và thực hiện cải tạo hệ thống cung cấp thời gian chuẩn (MCS) cho Nhà máy theo Đơn hàng số 177/ĐH-NCPT

Mô tả: Trang bị vật tư sửa chữa, thay thế và thực hiện cải tạo hệ thống cung cấp thời gian chuẩn (MCS) cho Nhà máy theo Đơn hàng số 177/ĐH-NCPT

Phát hành: 16/08/2018 đến ngày 07/09/2018

10

8/2018

Tên gói thầu: Mua động cơ để thay thế mới cho CM-962B tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 297/18-1786/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua động cơ để thay thế mới cho CM-962B tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 297/18-1786/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 15/08/2018 đến ngày 24/08/2018

9

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư và phụ kiện cho hệ thống tủ điện 6,6kV để dự phòng/ thay thế trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 225/18-1721/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư và phụ kiện cho hệ thống tủ điện 6,6kV để dự phòng/ thay thế trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 225/18-1721/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 14/08/2018 đến ngày 04/09/2018

9

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng thay thế cho thiết bị phụ kiện van điều khiển theo Đơn hàng số 333/18-1497/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư dự phòng thay thế cho thiết bị phụ kiện van điều khiển theo Đơn hàng số 333/18-1497/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 14/08/2018 đến ngày 05/09/2018