Mời thầu

Thông báo mời thầu
19

10/2018

Tên gói thầu: Mua màng lọc (Membrane) để thay thế và dự phòng cho hệ thống lọc nước tại phân xưởng RO theo Đơn hàng số 212/18-1512/ĐH-BDSC-S ngày 27/4/2018.

Mô tả: Mua màng lọc (Membrane) để thay thế và dự phòng cho hệ thống lọc nước tại phân xưởng RO theo Đơn hàng số 212/18-1512/ĐH-BDSC-S ngày 27/4/2018.

Phát hành: 22/10/2018 đến ngày 02/11/2018

1

11/2018

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho hệ thống điều khiển chính các cụm phân xưởng quan trọng SV-1501, PV-1501, C-1551, C-2101, A-3201, A-3403, A-3502, A-3603, PK-301/601/801 theo Đơn hàng số 332/18-

Mô tả: Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho hệ thống điều khiển chính các cụm phân xưởng quan trọng SV-1501, PV-1501, C-1551, C-2101, A-3201, A-3403, A-3502, A-3603, PK-301/601/801 theo Đơn hàng số 332/18-1157/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 19/10/2018 đến ngày 08/11/2018

15

10/2018

Tên gói thầu: Mua Ni-tơ, Oxy y tế và thuê vỏ bình phục vụ vận hành, bảo dưỡng bến phao SPM và Trạm lặn năm 2019 theo Đơn hàng số 229/ĐH-QLCB ngày 22/08/2018.

Mô tả: Mua Ni-tơ, Oxy y tế và thuê vỏ bình phục vụ vận hành, bảo dưỡng bến phao SPM và Trạm lặn năm 2019 theo Đơn hàng số 229/ĐH-QLCB ngày 22/08/2018.

Phát hành: 19/10/2018 đến ngày 25/10/2018

11

10/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị làm sạch khi ứng phó sự cố hóa chất, phao quay dầu phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực Cảng xuất sản phẩm theo Đơn hàng số 333/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua thiết bị làm sạch khi ứng phó sự cố hóa chất, phao quay dầu phục vụ ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực Cảng xuất sản phẩm theo Đơn hàng số 333/ĐH-ATMT

Phát hành: 16/10/2018 đến ngày 08/11/2018

15

10/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cảm biến nhiệt độ bề mặt ống hơi cao áp các lò hơi A/B/C/D theo Đơn hàng số 359/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cảm biến nhiệt độ bề mặt ống hơi cao áp các lò hơi A/B/C/D theo Đơn hàng số 359/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 16/10/2018 đến ngày 05/11/2018

1

11/2018

Tên gói thầu: Mua ống vòi tiếp nước cho xe chữa cháy thay thế vòi bị hư hỏng, phụ tùng cho trụ cung cấp nước chữa cháy, bộ dụng cụ cho nhân viên PCCC&UPSC phục vụ công tác ứng phó sự cố theo Đơn hàng số 350

Mô tả: Mua ống vòi tiếp nước cho xe chữa cháy thay thế vòi bị hư hỏng, phụ tùng cho trụ cung cấp nước chữa cháy, bộ dụng cụ cho nhân viên PCCC&UPSC phục vụ công tác ứng phó sự cố theo Đơn hàng số 350/ĐH-ATMT.

Phát hành: 16/10/2018 đến ngày 09/11/2018

17

9/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị đo độ ổn định oxi hóa nhiệt cho nhiên liệu Jet A-1 theo PR-18-1824theo Đơn hàng số 22/ĐH-QLCL.

Mô tả: Mua thiết bị đo độ ổn định oxi hóa nhiệt cho nhiên liệu Jet A-1 theo PR-18-1824theo Đơn hàng số 22/ĐH-QLCL.

Phát hành: 20/09/2018 đến ngày 09/10/2018

17

9/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho thiết bị tách bùn ETP/A-5815-CD-01 theo Đơn hàng số 336/18-1480/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho thiết bị tách bùn ETP/A-5815-CD-01 theo Đơn hàng số 336/18-1480/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 20/09/2018 đến ngày 12/10/2018

5

9/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thiết bị phân tích trong toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 180/18-1525/ĐH-BDSC-I ngày 06/04/2018

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thiết bị phân tích trong toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 180/18-1525/ĐH-BDSC-I ngày 06/04/2018

Phát hành: 11/09/2018 đến ngày 02/10/2018

5

9/2018

Tên gói thầu: Mua phụ kiện máy đo khí, khí chuẩn, phụ tùng máy đo khí, hiệu chuẩn máy đo khí, mặt nạ thiết bị hỗ trợ khí thở, đèn pin và quần áo ứng phó sự cố hóa chất phục vụ công tác bảo dưỡng, v

Mô tả: Mua phụ kiện máy đo khí, khí chuẩn, phụ tùng máy đo khí, hiệu chuẩn máy đo khí, mặt nạ thiết bị hỗ trợ khí thở, đèn pin và quần áo ứng phó sự cố hóa chất phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 120/ĐH-ATMT

Phát hành: 10/09/2018 đến ngày 24/09/2018

7

9/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định thiết bị trạm lặn và các thiết bị nâng hạ phục vụ sản xuất Phao SPM năm 2018 theo Đơn hàng số 187/ĐH-QLCB.

Mô tả: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định thiết bị trạm lặn và các thiết bị nâng hạ phục vụ sản xuất Phao SPM năm 2018 theo Đơn hàng số 187/ĐH-QLCB.

Phát hành: 10/09/2018 đến ngày 26/09/2018

29

8/2018

Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc và hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho phép tàu có tải trọng lớn hơn giấy phép cập cảng xuất sản phẩm Jetty

Mô tả: Thuê đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc và hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho phép tàu có tải trọng lớn hơn giấy phép cập cảng xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng số 65/ĐH-QLCB và Tờ trình số 124/TTr-QLCB

Phát hành: 04/09/2018 đến ngày 24/09/2018