Mời thầu

Thông báo mời thầu
10

12/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Khu vực Building A, A1, Khu vực đồi Cây Sấu, khu vực Workshop, 02 tuyến đường 1km vào NMLD Dung Quất, làm vệ sinh chăm sóc cây xanh khuôn viên Trụ sở 208 Hùng Vương...

Mô tả: Thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh tại Khu vực Building A, A1, Khu vực đồi Cây Sấu, khu vực Workshop, 02 tuyến đường 1km vào NMLD Dung Quất, làm vệ sinh chăm sóc cây xanh khuôn viên Trụ sở 208 Hùng Vương và vệ sinh 02 tuyến đường 1km vào Nhà máy, tuyến đường lên khu giới thiệu toàn..

Phát hành: 24/12/2018 đến ngày 24/12/2018

10

12/2018

Tên gói thầu: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 theo Đơn hàng số 294/ĐH-QTNL-ATMT

Mô tả: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 2 theo Đơn hàng số 294/ĐH-QTNL-ATMT

Phát hành: 21/12/2018 đến ngày 21/12/2018

12

12/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-12-18-122 theo Đơn hàng số 492/18-3421/ĐH-BDSC-S ngày 29/10/2018.

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-12-18-122 theo Đơn hàng số 492/18-3421/ĐH-BDSC-S ngày 29/10/2018.

Phát hành: 18/12/2018 đến ngày 10/01/2019

13

12/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư sửa chữa, thay thế camera tại các khu vực Nhà máy nhằm tăng cường công tác an ninh, an toàn theo Đơn hàng 215/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư sửa chữa, thay thế camera tại các khu vực Nhà máy nhằm tăng cường công tác an ninh, an toàn theo Đơn hàng 215/ĐH-NCPT

Phát hành: 18/12/2018 đến ngày 11/01/2019

13

12/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và dự phòng cho hệ thống bơm chữa cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng số 453/18-3201/ĐH-BDSC-E ngày 08/10/2018;

Mô tả: Mua vật tư thay thế và dự phòng cho hệ thống bơm chữa cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng số 453/18-3201/ĐH-BDSC-E ngày 08/10/2018;

Phát hành: 18/12/2018 đến ngày 07/01/2019

14

12/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh các khu văn phòng làm việc hành chính ngoài hàng rào NM năm 2019 theo Đơn hàng số 161/ĐH-VP;

Mô tả: Thuê dịch vụ vệ sinh các khu văn phòng làm việc hành chính ngoài hàng rào NM năm 2019 theo Đơn hàng số 161/ĐH-VP;

Phát hành: 18/12/2018 đến ngày 28/12/2018

12

12/2018

Tên gói thầu: Cung cấp thực phẩm, thuê nhân công chế biến suất ăn nhẹ phục vụ nhân sự làm ca 12 tiếng tại NMLD Dung Quất 2019 theo Đơn hàng số 233/ĐH-VP;

Mô tả: Cung cấp thực phẩm, thuê nhân công chế biến suất ăn nhẹ phục vụ nhân sự làm ca 12 tiếng tại NMLD Dung Quất 2019 theo Đơn hàng số 233/ĐH-VP;

Phát hành: 14/12/2018 đến ngày 24/12/2018

12

12/2018

Tên gói thầu: Cung cấp thực phẩm, thuê nhân công chế biến suất ăn công nghiệp, ăn ca tại P3/Jetty, phân xưởng PP và Ban QLCB theo Đơn hàng 235/ĐH-VP;

Mô tả: Cung cấp thực phẩm, thuê nhân công chế biến suất ăn công nghiệp, ăn ca tại P3/Jetty, phân xưởng PP và Ban QLCB theo Đơn hàng 235/ĐH-VP;

Phát hành: 14/12/2018 đến ngày 24/12/2018

13

12/2018

Tên gói thầu: Gia han gói thầu:Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các thiết bị đã hết vòng đời/ sẽ dừng sản xuất thuộc các hệ thống điều khiển tích hợp chính (ICS) trong Nhà máy theo Đơn hàng số 046/ĐH-NCPT.

Mô tả: Gia han gói thầu:Mua vật tư dự phòng, thay thế cho các thiết bị đã hết vòng đời/ sẽ dừng sản xuất thuộc các hệ thống điều khiển tích hợp chính (ICS) trong Nhà máy theo Đơn hàng số 046/ĐH-NCPT.

Phát hành: 13/12/2018 đến ngày 07/01/2019

13

12/2018

Tên gói thầu: Thông báo mời tham gia đấu giá LPG Dung Quất:

Mô tả: Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) chuẩn bị tổ chức chào giá cạnh tranh để lựa chọn khách hàng tham gia mua LPG Dung Quất năm 2019 được sản xuất tại NMLD Dung Quất

Phát hành: 12/12/2018 đến ngày 17/12/2018

7

12/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao (filter) cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 364/18-2582/ĐH-BDSC-R – Phần 2

Mô tả: Mua vật tư tiêu hao (filter) cho các thiết bị quay trong Nhà máy theo Đơn hàng số 364/18-2582/ĐH-BDSC-R – Phần 2

Phát hành: 12/12/2018 đến ngày 20/12/2018

11

12/2018

Tên gói thầu: Lấy mẫu và xác định chất lượng mẫu chất thải theo Đơn hàng số 440/ĐH-ATMT;

Mô tả: Lấy mẫu và xác định chất lượng mẫu chất thải theo Đơn hàng số 440/ĐH-ATMT;

Phát hành: 11/12/2018 đến ngày 18/12/2018