Mời thầu

Thông báo mời thầu
16

1/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đánh giá tình trạng kỹ thuật các lò đốt (heater) và lò hơi tận dụng nhiệt khí thải COB theo Đơn hàng số 707/ĐH-KTTB;

Mô tả: Thuê dịch vụ đánh giá tình trạng kỹ thuật các lò đốt (heater) và lò hơi tận dụng nhiệt khí thải COB theo Đơn hàng số 707/ĐH-KTTB;

Phát hành: 21/01/2019 đến ngày 28/02/2019

16

1/2019

Tên gói thầu: Mua UPS và ắc quy để thay thế cho U100 theo Đơn hàng số 474/18-3228/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua UPS và ắc quy để thay thế cho U100 theo Đơn hàng số 474/18-3228/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 21/01/2019 đến ngày 13/01/2019

16

1/2019

Tên gói thầu: Mua bộ quà tặng ví da passport và ví da name card theo Đơn hàng số 290/ĐH-VP;

Mô tả: Mua bộ quà tặng ví da passport và ví da name card theo Đơn hàng số 290/ĐH-VP;

Phát hành: 21/01/2019 đến ngày 31/01/2019

1

3/2019

Tên gói thầu: Gia hạn thời gian gói thầu: Thuê dịch vụ đánh giá tình trạng kỹ thuật các lò đốt (heater) và lò hơi tận dụng nhiệt khí thải COB theo Đơn hàng số 707/ĐH-KTTB.

Mô tả: Gia hạn thời gian gói thầu: Thuê dịch vụ đánh giá tình trạng kỹ thuật các lò đốt (heater) và lò hơi tận dụng nhiệt khí thải COB theo Đơn hàng số 707/ĐH-KTTB.

Phát hành: 21/01/2019 đến ngày 14/03/2019

14

1/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng, thay thế và sửa chữa cho thiết bị hệ thống báo cháy trong các tòa nhà theo Đơn hàng số 442/18-1927/ĐH-BDSC-I ngày 28/9/2018.

Mô tả: Mua vật tư dự phòng, thay thế và sửa chữa cho thiết bị hệ thống báo cháy trong các tòa nhà theo Đơn hàng số 442/18-1927/ĐH-BDSC-I ngày 28/9/2018.

Phát hành: 18/01/2019 đến ngày 28/01/2019

11

1/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc xử lý điểm ăn mòn tại đường ống 1.5 inch của E-1302, điểm rò rỉ tại mặt bích 6 inch của đường ống thuộc D-1306 và dự phòng để kịp thời xử lý các tìn

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc xử lý điểm ăn mòn tại đường ống 1.5 inch của E-1302, điểm rò rỉ tại mặt bích 6 inch của đường ống thuộc D-1306 và dự phòng để kịp thời xử lý các tình huống rò rỉ trong Nhà máy theo Đơn hàng số 542/18-4070/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 12/01/2019 đến ngày 21/01/2019

17

1/2019

Tên gói thầu: Thuê tàu thực hiện công tác thường trực ứng cứu sự cố tràn dầu và PCCC tại khu vực Cảng xuất sản phẩm Jetty năm 2019 theo Đơn hàng số 494/ĐH-ATMT ngày 05/10/2018;

Mô tả: Thuê tàu thực hiện công tác thường trực ứng cứu sự cố tràn dầu và PCCC tại khu vực Cảng xuất sản phẩm Jetty năm 2019 theo Đơn hàng số 494/ĐH-ATMT ngày 05/10/2018;

Phát hành: 11/01/2019 đến ngày 31/01/2019

17

1/2019

Tên gói thầu: Thuê tàu thực hiện công tác thường trực ứng cứu sự cố tràn dầu và PCCC tại khu vực Cảng xuất sản phẩm Jetty năm 2019 theo Đơn hàng số 494/ĐH-ATMT ngày 05/10/2018;

Mô tả: Thuê tàu thực hiện công tác thường trực ứng cứu sự cố tràn dầu và PCCC tại khu vực Cảng xuất sản phẩm Jetty năm 2019 theo Đơn hàng số 494/ĐH-ATMT ngày 05/10/2018;

Phát hành: 11/01/2019 đến ngày 31/01/2019

25

12/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ tư vấn xây dựng phương án kiểm định thay thế cho hệ thống đường ống, thiết bị của Nhà máy đến hạn kiểm định trong năm 2019 theo Đơn hàng số 816/ĐH-KTTB ngày 18/09/2018

Mô tả: Thuê dịch vụ tư vấn xây dựng phương án kiểm định thay thế cho hệ thống đường ống, thiết bị của Nhà máy đến hạn kiểm định trong năm 2019 theo Đơn hàng số 816/ĐH-KTTB ngày 18/09/2018

Phát hành: 31/12/2018 đến ngày 21/01/2019

7

1/2019

Tên gói thầu: Mua đèn LED chiếu sáng đường để thay thế cho bộ đèn hơi natri cao áp tại các khu vực tuyến ống, khu hành chính, đường 1km theo Đơn hàng số 202/18-1862/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua đèn LED chiếu sáng đường để thay thế cho bộ đèn hơi natri cao áp tại các khu vực tuyến ống, khu hành chính, đường 1km theo Đơn hàng số 202/18-1862/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 27/12/2018 đến ngày 15/01/2019

18

12/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ quản lý khu tập thể Vạn Tường năm 2019 theo Đơn hàng số 396/ĐH-VP;

Mô tả: Thuê dịch vụ quản lý khu tập thể Vạn Tường năm 2019 theo Đơn hàng số 396/ĐH-VP;

Phát hành: 24/12/2018 đến ngày 03/01/2019

19

12/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất trong năm 2019.

Mô tả: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành NMLD Dung Quất trong năm 2019.

Phát hành: 24/12/2018 đến ngày 14/01/2019