Mời thầu

Thông báo mời thầu
25

3/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các máy biến áp cụm tách muối A-1101 theo Đơn hàng số 495/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho các máy biến áp cụm tách muối A-1101 theo Đơn hàng số 495/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 27/03/2019 đến ngày 10/04/2019

20

3/2019

Tên gói thầu: Gia hạn thời gian gói thầu: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO theo Đơn hàng 579/ĐH-ĐĐSX và 580/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Gia hạn thời gian gói thầu: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO theo Đơn hàng 579/ĐH-ĐĐSX và 580/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 08/03/2019 đến ngày 25/03/2019

6

3/2019

Tên gói thầu: Mua nhựa trao đổi ion cho phân xưởng U-32 (PR 18-3833) theo đơn hàng 557/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua nhựa trao đổi ion cho phân xưởng U-32 (PR 18-3833) theo đơn hàng 557/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 08/03/2019 đến ngày 19/03/2019

6

3/2019

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa máy Ca nô Lọc dầu 02 theo Đơn hàng 299/ĐH-QLCB.

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa máy Ca nô Lọc dầu 02 theo Đơn hàng 299/ĐH-QLCB.

Phát hành: 08/03/2019 đến ngày 18/03/2019

6

3/2019

Tên gói thầu: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO theo Đơn hàng 579/ĐH-ĐĐSX và 580/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO theo Đơn hàng 579/ĐH-ĐĐSX và 580/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 08/03/2019 đến ngày 19/03/2019

28

2/2019

Tên gói thầu: Mua phụ gia chống oxi hóa cho xăng theo Đơn hàng số 514/ĐH-ĐĐSX ;

Mô tả: Mua phụ gia chống oxi hóa cho xăng theo Đơn hàng số 514/ĐH-ĐĐSX ;

Phát hành: 05/03/2019 đến ngày 15/03/2019

21

2/2019

Tên gói thầu: Mua pin sạc dự phòng làm quà tặng đối ngoại theo Đơn hàng số 317/ĐH-VP;

Mô tả: Mua pin sạc dự phòng làm quà tặng đối ngoại theo Đơn hàng số 317/ĐH-VP;

Phát hành: 26/02/2019 đến ngày 08/03/2019

21

2/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-15-16-277 theo Đơn hàng số 541/18-3588/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện cải hoán số MOC-15-16-277 theo Đơn hàng số 541/18-3588/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 26/02/2019 đến ngày 20/03/2019

20

2/2019

Tên gói thầu: Mua bổ sung dụng cụ, vật tư phục vụ công việc cô lập và gắn thẻ cô lập năng lượng (LOTO) tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng 434/ĐH-ATMT ngày 04/09/2018.

Mô tả: Mua bổ sung dụng cụ, vật tư phục vụ công việc cô lập và gắn thẻ cô lập năng lượng (LOTO) tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng 434/ĐH-ATMT ngày 04/09/2018.

Phát hành: 22/02/2019 đến ngày 07/03/2019

20

3/2019

Tên gói thầu: Gia hạn thời gian gói thầu: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 142/ĐH-QLCB.

Mô tả: Gia hạn thời gian gói thầu: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 142/ĐH-QLCB.

Phát hành: 21/02/2019 đến ngày 28/03/2019

18

2/2019

Tên gói thầu: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 142/ĐH-QLCB.

Mô tả: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 142/ĐH-QLCB.

Phát hành: 21/02/2019 đến ngày 18/03/2019

14

2/2019

Tên gói thầu: Thuê tàu thực hiện công tác ứng cứu sự cố tràn dầu tại các công trình trên biển và kết hợp thực hiện công tác an ninh tại khu vực SPM năm 2019 theo Đơn hàng số 444/ĐH-ATMT ngày 07/9/2018;

Mô tả: Thuê tàu thực hiện công tác ứng cứu sự cố tràn dầu tại các công trình trên biển và kết hợp thực hiện công tác an ninh tại khu vực SPM năm 2019 theo Đơn hàng số 444/ĐH-ATMT ngày 07/9/2018;

Phát hành: 20/02/2019 đến ngày 15/03/2019