Mời thầu

Thông báo mời thầu
26

4/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hiệu chuẩn cho các thiết bị đo mức radar, nhiệt độ và áp suất TGS tại các bể TK-5212A và TK-5213A theo Đơn hàng số 104/17-3742/ĐH-BDSC-I ngày 05/03/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ hiệu chuẩn cho các thiết bị đo mức radar, nhiệt độ và áp suất TGS tại các bể TK-5212A và TK-5213A theo Đơn hàng số 104/17-3742/ĐH-BDSC-I ngày 05/03/2018.

Phát hành: 04/05/2018 đến ngày 14/05/2018

14

5/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ hiệu chuẩn cho các thiết bị đo mức radar, nhiệt độ và áp suất TGS tại các bể TK-5212A và TK-5213A theo Đơn hàng số 104/17-3742/ĐH-BDSC-I ngày 05/03/2018.

Mô tả: Thuê dịch vụ hiệu chuẩn cho các thiết bị đo mức radar, nhiệt độ và áp suất TGS tại các bể TK-5212A và TK-5213A theo Đơn hàng số 104/17-3742/ĐH-BDSC-I ngày 05/03/2018.

Phát hành: 04/05/2018 đến ngày 18/05/2018

26

4/2018

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2018 - 7 tháng cuối năm 2018.

Mô tả: Cung cấp dịch vụ bảo vệ an ninh cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2018 - 7 tháng cuối năm 2018.

Phát hành: 03/05/2018 đến ngày 23/05/2018

22

5/2018

Tên gói thầu: Mua sách tham khảo để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng trong công tác kiểm tra thiết bị theo Đơn hàng số 162/ĐH-KTTB.

Mô tả: Mua sách tham khảo để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng trong công tác kiểm tra thiết bị theo Đơn hàng số 162/ĐH-KTTB.

Phát hành: 28/04/2018 đến ngày 28/05/2018

18

4/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 210/ĐH-VHSX ngày 07/3/2018.

Mô tả: Mua thiết bị phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 210/ĐH-VHSX ngày 07/3/2018.

Phát hành: 19/04/2018 đến ngày 03/05/2018

12

4/2018

Tên gói thầu: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT

Mô tả: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT

Phát hành: 19/04/2018 đến ngày 14/05/2018

12

4/2018

Tên gói thầu: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT.

Mô tả: Mua xe bán tải phục vụ công tác BDSC và vận chuyển vật tư theo các Đơn hàng số 031/17-4063/ĐH-BDSC-W và 010/ĐH-QLVT.

Phát hành: 18/04/2018 đến ngày 11/05/2018

9

4/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá thuê xe cẩu 300 tấn để phục vụ bảo dưỡng các bơm nước biển P-3401A/B/C/D/E trong năm 2018 theo Đơn hàng số 084/17-4106/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá thuê xe cẩu 300 tấn để phục vụ bảo dưỡng các bơm nước biển P-3401A/B/C/D/E trong năm 2018 theo Đơn hàng số 084/17-4106/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 13/04/2018 đến ngày 27/04/2018

9

4/2018

Tên gói thầu: Mua bóng đèn led để thay thế cho hệ thống chiếu sáng theo khuyến cáo của báo cáo xem xét sự cố số IG17-1311 theo Đơn hàng số 600/17-3883/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua bóng đèn led để thay thế cho hệ thống chiếu sáng theo khuyến cáo của báo cáo xem xét sự cố số IG17-1311 theo Đơn hàng số 600/17-3883/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 13/04/2018 đến ngày 27/04/2018

4

4/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho thiết bị tách cụm X-1504 theo Đơn hàng số 103/18-1100/ĐH-BDSC-E ngày 05/03/2018.

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho thiết bị tách cụm X-1504 theo Đơn hàng số 103/18-1100/ĐH-BDSC-E ngày 05/03/2018.

Phát hành: 10/04/2018 đến ngày 19/04/2018

4

4/2018

Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ đào tạo huấn luyện Giảng viên An toàn lao động – vệ sinh lao động theo Đơn hàng số 31/ĐH-QTNL”

Mô tả: “Thuê dịch vụ đào tạo huấn luyện Giảng viên An toàn lao động – vệ sinh lao động theo Đơn hàng số 31/ĐH-QTNL”

Phát hành: 09/04/2018 đến ngày 24/04/2018

12

4/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng cho các thiết bị báo cháy và chữa cháy FM-200 theo Đơn hàng số 080/17-2171/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng cho các thiết bị báo cháy và chữa cháy FM-200 theo Đơn hàng số 080/17-2171/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 09/04/2018 đến ngày 18/04/2018