Mời thầu

Thông báo mời thầu
16

5/2018

Tên gói thầu: Mua phao quay dầu trên biển, bơm chuyển dầu tràn theo Đơn hàng số 135/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua phao quay dầu trên biển, bơm chuyển dầu tràn theo Đơn hàng số 135/ĐH-ATMT

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 11/06/2018

16

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, thiết bị thay thế và sửa chữa hệ thống đàm thoại nội bộ Intercom và tích hợp PABX theo Đơn hàng số 098/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư, thiết bị thay thế và sửa chữa hệ thống đàm thoại nội bộ Intercom và tích hợp PABX theo Đơn hàng số 098/ĐH-NCPT

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 11/06/2018

9

5/2018

Tên gói thầu: Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES

Mô tả: Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES theo đơn hàng 032/ĐH-NCPT

Phát hành: 15/05/2018 đến ngày 07/06/2018

14

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 588/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 588/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 15/05/2018 đến ngày 25/05/2018

8

5/2018

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế cáp tín hiệu trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 014/17-3947/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế cáp tín hiệu trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 014/17-3947/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 11/05/2018 đến ngày 04/06/2018

3

5/2018

Tên gói thầu: Mua sách tham khảo để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng trong công tác kiểm tra thiết bị theo Đơn hàng số 162/ĐH-KTTB.

Mô tả: Mua sách tham khảo để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng trong công tác kiểm tra thiết bị theo Đơn hàng số 162/ĐH-KTTB.

Phát hành: 09/05/2018 đến ngày 21/05/2018

8

5/2018

Tên gói thầu: Thuê dụng cụ, thiết bị và nhân lực vận hành thiết bị để thực hiện công việc làm sạch bên trong bể dầu thô TK-6001A theo Đơn hàng số 587/ĐH-BDSC-S ngày 26/12/2017

Mô tả: Thuê dụng cụ, thiết bị và nhân lực vận hành thiết bị để thực hiện công việc làm sạch bên trong bể dầu thô TK-6001A theo Đơn hàng số 587/ĐH-BDSC-S ngày 26/12/2017

Phát hành: 08/05/2018 đến ngày 04/06/2018

8

5/2018

Tên gói thầu: Mua cơ sở dữ liệu đào tạo đưa vào hệ thống E-learning phục vụ đào tạo trực tuyến theo Đơn hàng 407/ĐH-QTNL

Mô tả: Mua cơ sở dữ liệu đào tạo đưa vào hệ thống E-learning phục vụ đào tạo trực tuyến theo Đơn hàng 407/ĐH-QTNL

Phát hành: 07/05/2018 đến ngày 25/06/2018

2

5/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị đo khí cháy, khí độc để sử dụng bảo dưỡng thường xuyên của Công ty theo Đơn hàng 089/17-4091/ĐH-BDSC-I ngày 27/02/2018.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị đo khí cháy, khí độc để sử dụng bảo dưỡng thường xuyên của Công ty theo Đơn hàng 089/17-4091/ĐH-BDSC-I ngày 27/02/2018.

Phát hành: 07/05/2018 đến ngày 16/05/2018

2

5/2018

Tên gói thầu: Mua cơ sở dữ liệu đào tạo đưa vào hệ thống E-learning phục vụ đào tạo trực tuyến theo Đơn hàng 407/ĐH-QTNL

Mô tả: Mua cơ sở dữ liệu đào tạo đưa vào hệ thống E-learning phục vụ đào tạo trực tuyến theo Đơn hàng 407/ĐH-QTNL

Phát hành: 07/05/2018 đến ngày 25/06/2018

2

5/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị đo khí cháy, khí độc để sử dụng bảo dưỡng thường xuyên của Công ty theo Đơn hàng 089/17-4091/ĐH-BDSC-I ngày 27/02/2018.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị đo khí cháy, khí độc để sử dụng bảo dưỡng thường xuyên của Công ty theo Đơn hàng 089/17-4091/ĐH-BDSC-I ngày 27/02/2018.

Phát hành: 07/05/2018 đến ngày 16/05/2018

3

5/2018

Tên gói thầu: Mua dây neo tàu phục vụ công tác vận hành SPM theo Đơn hàng số 39/ĐH-QLCB (Phần 2);

Mô tả: Mua dây neo tàu phục vụ công tác vận hành SPM theo Đơn hàng số 39/ĐH-QLCB (Phần 2);

Phát hành: 07/05/2018 đến ngày 14/05/2018