Mời thầu

Thông báo mời thầu
18

2/2019

Tên gói thầu: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

Phát hành: 20/08/2018 đến ngày 10/09/2018

13

8/2018

Tên gói thầu: Trang bị vật tư sửa chữa, thay thế và thực hiện cải tạo hệ thống cung cấp thời gian chuẩn (MCS) cho Nhà máy theo Đơn hàng số 177/ĐH-NCPT

Mô tả: Trang bị vật tư sửa chữa, thay thế và thực hiện cải tạo hệ thống cung cấp thời gian chuẩn (MCS) cho Nhà máy theo Đơn hàng số 177/ĐH-NCPT

Phát hành: 16/08/2018 đến ngày 07/09/2018

10

8/2018

Tên gói thầu: Mua động cơ để thay thế mới cho CM-962B tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 297/18-1786/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua động cơ để thay thế mới cho CM-962B tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 297/18-1786/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 15/08/2018 đến ngày 24/08/2018

9

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư và phụ kiện cho hệ thống tủ điện 6,6kV để dự phòng/ thay thế trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 225/18-1721/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư và phụ kiện cho hệ thống tủ điện 6,6kV để dự phòng/ thay thế trong toàn nhà máy theo Đơn hàng số 225/18-1721/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 14/08/2018 đến ngày 04/09/2018

9

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng thay thế cho thiết bị phụ kiện van điều khiển theo Đơn hàng số 333/18-1497/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư dự phòng thay thế cho thiết bị phụ kiện van điều khiển theo Đơn hàng số 333/18-1497/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 14/08/2018 đến ngày 05/09/2018

20

8/2018

Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế để bảo dưỡng định kỳ cho các loại máy công cụ tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 163/18-1684/ĐH-BDSC-W ngày 28/3/2018.

Mô tả: Mua phụ tùng thay thế để bảo dưỡng định kỳ cho các loại máy công cụ tại Xưởng cơ khí theo Đơn hàng số 163/18-1684/ĐH-BDSC-W ngày 28/3/2018.

Phát hành: 10/08/2018 đến ngày 29/08/2018

3

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 271/18-2211/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 271/18-2211/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 09/08/2018 đến ngày 24/08/2018

6

8/2018

Tên gói thầu: Mua sắm bịt bô tiêu chuẩn và thiết bị giám sát tuần tra bảo vệ theo Đơn hàng số 217/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua sắm bịt bô tiêu chuẩn và thiết bị giám sát tuần tra bảo vệ theo Đơn hàng số 217/ĐH-ATMT

Phát hành: 08/08/2018 đến ngày 23/08/2018

20

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, cải tạo thiết bị giám sát tầm xa tăng cường an ninh, an toàn phao SPM theo Đơn hàng số 149/ĐH-NCPT ngày 18/5/2018.

Mô tả: Mua vật tư thay thế, cải tạo thiết bị giám sát tầm xa tăng cường an ninh, an toàn phao SPM theo Đơn hàng số 149/ĐH-NCPT ngày 18/5/2018.

Phát hành: 08/08/2018 đến ngày 28/08/2018

6

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, cải tạo hệ thống trung tâm dữ liệu và lắp đặt thiết bị đầu cuối bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 168/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư thay thế, cải tạo hệ thống trung tâm dữ liệu và lắp đặt thiết bị đầu cuối bổ sung phục vụ yêu cầu công việc theo Đơn hàng 168/ĐH-NCPT

Phát hành: 07/08/2018 đến ngày 28/08/2018

2

8/2018

Tên gói thầu: Mua bình chữa cháy xách tay, quần áo chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng số 258/ĐH-ATMT ngày 28/5/2018.

Mô tả: Mua bình chữa cháy xách tay, quần áo chữa cháy năm 2018 theo Đơn hàng số 258/ĐH-ATMT ngày 28/5/2018.

Phát hành: 07/08/2018 đến ngày 27/08/2018

2

8/2018

Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ cá nhân cho Người lao động năm 2018 theo Đơn hàng 239/ĐH-ATMT ngày 11/5/2018.

Mô tả: Mua sắm thiết bị bảo vệ cá nhân cho Người lao động năm 2018 theo Đơn hàng 239/ĐH-ATMT ngày 11/5/2018.

Phát hành: 07/08/2018 đến ngày 17/08/2018