Mời thầu

Thông báo mời thầu
17

9/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho thiết bị tách bùn ETP/A-5815-CD-01 theo Đơn hàng số 336/18-1480/ĐH-BDSC-R.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế và dự phòng rủi ro cho thiết bị tách bùn ETP/A-5815-CD-01 theo Đơn hàng số 336/18-1480/ĐH-BDSC-R.

Phát hành: 20/09/2018 đến ngày 12/10/2018

5

9/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thiết bị phân tích trong toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 180/18-1525/ĐH-BDSC-I ngày 06/04/2018

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống thiết bị phân tích trong toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 180/18-1525/ĐH-BDSC-I ngày 06/04/2018

Phát hành: 11/09/2018 đến ngày 02/10/2018

5

9/2018

Tên gói thầu: Mua phụ kiện máy đo khí, khí chuẩn, phụ tùng máy đo khí, hiệu chuẩn máy đo khí, mặt nạ thiết bị hỗ trợ khí thở, đèn pin và quần áo ứng phó sự cố hóa chất phục vụ công tác bảo dưỡng, v

Mô tả: Mua phụ kiện máy đo khí, khí chuẩn, phụ tùng máy đo khí, hiệu chuẩn máy đo khí, mặt nạ thiết bị hỗ trợ khí thở, đèn pin và quần áo ứng phó sự cố hóa chất phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 120/ĐH-ATMT

Phát hành: 10/09/2018 đến ngày 24/09/2018

7

9/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định thiết bị trạm lặn và các thiết bị nâng hạ phục vụ sản xuất Phao SPM năm 2018 theo Đơn hàng số 187/ĐH-QLCB.

Mô tả: Thuê dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định thiết bị trạm lặn và các thiết bị nâng hạ phục vụ sản xuất Phao SPM năm 2018 theo Đơn hàng số 187/ĐH-QLCB.

Phát hành: 10/09/2018 đến ngày 26/09/2018

29

8/2018

Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc và hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho phép tàu có tải trọng lớn hơn giấy phép cập cảng xuất sản phẩm Jetty

Mô tả: Thuê đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc và hoàn thiện thủ tục hồ sơ cho phép tàu có tải trọng lớn hơn giấy phép cập cảng xuất sản phẩm Jetty theo Đơn hàng số 65/ĐH-QLCB và Tờ trình số 124/TTr-QLCB

Phát hành: 04/09/2018 đến ngày 24/09/2018

23

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện lắp đặt mạng Campus và tài nguyên hệ thống DR theo Đơn hàng số 184/ĐH-NCPT ngày 15/06/2018.

Mô tả: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện lắp đặt mạng Campus và tài nguyên hệ thống DR theo Đơn hàng số 184/ĐH-NCPT ngày 15/06/2018.

Phát hành: 29/08/2018 đến ngày 18/09/2018

23

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị E-1803 theo Đơn hàng số 289/18-2245/ĐH-BDSC-S ngày 18/06/2018.

Mô tả: Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị E-1803 theo Đơn hàng số 289/18-2245/ĐH-BDSC-S ngày 18/06/2018.

Phát hành: 29/08/2018 đến ngày 11/09/2018

24

8/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa trung gian và bể chứa sản phẩm theo Đơn hàng số 174/ĐH-NCPT

Mô tả: Thuê dịch vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng lưu lượng vận hành của các bể chứa trung gian và bể chứa sản phẩm theo Đơn hàng số 174/ĐH-NCPT

Phát hành: 29/08/2018 đến ngày 18/09/2018

27

8/2018

Tên gói thầu: Mua máy đo khí, thiết bị hỗ trợ khí thở phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 315/ĐH-ATMT ngày 27/6/2018.

Mô tả: Mua máy đo khí, thiết bị hỗ trợ khí thở phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2018 theo Đơn hàng số 315/ĐH-ATMT ngày 27/6/2018.

Phát hành: 29/08/2018 đến ngày 21/09/2018

22

8/2018

Tên gói thầu: Mua các thiết bị di động chuyên dụng để phục vụ cho công tác gia công chế tạo và BDSC thiết bị theo Đơn hàng số 235/18-1995/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Mua các thiết bị di động chuyên dụng để phục vụ cho công tác gia công chế tạo và BDSC thiết bị theo Đơn hàng số 235/18-1995/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 22/08/2018 đến ngày 06/09/2018

22

8/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 238/18-1781/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư thay thế cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 238/18-1781/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 22/08/2018 đến ngày 06/09/2018

14

8/2018

Tên gói thầu: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua xe chỉ huy phục vụ công tác ứng phó sự cố khẩn cấp theo Đơn hàng số 670A/ĐH-ATMT

Phát hành: 20/08/2018 đến ngày 10/09/2018