Mời thầu

Thông báo mời thầu
28

5/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị để kiểm tra/thử nghiệm áp suất cài đặt on-line cho van an toàn và thiết bị kiểm tra để kiểm soát chất lượng cho công tác gia công chế tạo thiết bị theo Đơn hàng số 121/18-1329/ĐH-BD

Mô tả: Mua thiết bị để kiểm tra/thử nghiệm áp suất cài đặt on-line cho van an toàn và thiết bị kiểm tra để kiểm soát chất lượng cho công tác gia công chế tạo thiết bị theo Đơn hàng số 121/18-1329/ĐH-BDSC-W ngày 12/03/2018.

Phát hành: 24/05/2018 đến ngày 12/06/2018

22

5/2018

Tên gói thầu: Mua máy cắt, máy kích, máy banh thủy lực phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Mô tả: Mua máy cắt, máy kích, máy banh thủy lực phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng số 126/ĐH-ATMT ngày 13/3/2018.

Phát hành: 24/05/2018 đến ngày 12/06/2018

21

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, bổ sung, cập nhật cấu hình trung tâm hệ thống bộ đàm theo Đơn hàng số 087/ĐH-NCPT ngày 28/3/2018.

Mô tả: Mua vật tư thay thế, bổ sung, cập nhật cấu hình trung tâm hệ thống bộ đàm theo Đơn hàng số 087/ĐH-NCPT ngày 28/3/2018.

Phát hành: 24/05/2018 đến ngày 14/06/2018

21

5/2018

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P.

Mô tả: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P.

Phát hành: 24/05/2018 đến ngày 10/07/2018

28

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa cho các thiết bị tại cụm phân xưởng phụ trợ nóng trong quý III và IV năm 2018 theo Đơn hàng số 139/18-1373/ĐH-BDSC-S ngày 19/03/2018.

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa cho các thiết bị tại cụm phân xưởng phụ trợ nóng trong quý III và IV năm 2018 theo Đơn hàng số 139/18-1373/ĐH-BDSC-S ngày 19/03/2018.

Phát hành: 23/05/2018 đến ngày 12/06/2018

1

6/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư sửa chữa, thay thế và bổ sung camera tại một số khu vực nhà máy tăng cường an ninh, an toàn VHSX theo Đơn hàng 057/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư sửa chữa, thay thế và bổ sung camera tại một số khu vực nhà máy tăng cường an ninh, an toàn VHSX theo Đơn hàng 057/ĐH-NCPT.

Phát hành: 23/05/2018 đến ngày 20/06/2018

22

5/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị hệ thống đo đếm và phối trộn sản phẩm quan trọng theo Đơn hàng số 126/18-1264/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị hệ thống đo đếm và phối trộn sản phẩm quan trọng theo Đơn hàng số 126/18-1264/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 14/06/2018

22

5/2018

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị cách ly tín hiệu thuộc các vòng điều khiển quan trọng theo Đơn hàng số 125/18-1131/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá mua vật tư cho các thiết bị cách ly tín hiệu thuộc các vòng điều khiển quan trọng theo Đơn hàng số 125/18-1131/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 14/06/2018

21

5/2018

Tên gói thầu: Mua dụng cụ phục vụ bảo dưỡng và điều tra lỗi chạm đất nguồn một chiều theo Đơn hàng số 157/18-1703/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua dụng cụ phục vụ bảo dưỡng và điều tra lỗi chạm đất nguồn một chiều theo Đơn hàng số 157/18-1703/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 04/06/2018

16

5/2018

Tên gói thầu: Mua phao quay dầu trên biển, bơm chuyển dầu tràn theo Đơn hàng số 135/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua phao quay dầu trên biển, bơm chuyển dầu tràn theo Đơn hàng số 135/ĐH-ATMT

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 11/06/2018

16

5/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư, thiết bị thay thế và sửa chữa hệ thống đàm thoại nội bộ Intercom và tích hợp PABX theo Đơn hàng số 098/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư, thiết bị thay thế và sửa chữa hệ thống đàm thoại nội bộ Intercom và tích hợp PABX theo Đơn hàng số 098/ĐH-NCPT

Phát hành: 22/05/2018 đến ngày 11/06/2018

9

5/2018

Tên gói thầu: Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES

Mô tả: Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES theo đơn hàng 032/ĐH-NCPT

Phát hành: 15/05/2018 đến ngày 07/06/2018