Mời thầu

Thông báo mời thầu
21

3/2022

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa lắp đặt thay thế các giếng và dây anode của hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 384/21-2598/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Cung cấp dịch vụ sửa chữa lắp đặt thay thế các giếng và dây anode của hệ thống bảo vệ chống ăn mòn điện hóa theo Đơn hàng số 384/21-2598/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 24/03/2022 đến ngày 04/04/2022

21

3/2022

Tên gói thầu: Mua sắm xích neo tàu trên phao (complete mooring bridle) sử dụng để thay thế và dự phòng cho thiết bị SPM theo đơn hàng số 581/21-3303/ĐH/BDSC-W

Mô tả: Mua sắm xích neo tàu trên phao (complete mooring bridle) sử dụng để thay thế và dự phòng cho thiết bị SPM theo đơn hàng số 581/21-3303/ĐH/BDSC-W

Phát hành: 24/03/2022 đến ngày 08/04/2022

19

3/2022

Tên gói thầu: Mua dụng cụ, thiết bị để thực hiện sơn chống ăn mòn theo Đơn hàng số 505/21-2870/ĐHBDSC-W

Mô tả: Mua dụng cụ, thiết bị để thực hiện sơn chống ăn mòn theo Đơn hàng số 505/21-2870/ĐHBDSC-W

Phát hành: 23/03/2022 đến ngày 02/04/2022

17

3/2022

Tên gói thầu: Mua khí chuẩn phục vụ công tác thử nghiệm, kiểm tra/hiệu chuẩn thiết bị năm 2022 theo Đơn hàng 02/22-1106/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Mua khí chuẩn phục vụ công tác thử nghiệm, kiểm tra/hiệu chuẩn thiết bị năm 2022 theo Đơn hàng 02/22-1106/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 22/03/2022 đến ngày 01/04/2022

1

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Mua khí chuẩn phục vụ công tác thử nghiệm, kiểm tra/hiệu chuẩn thiết bị năm 2022 theo Đơn hàng 02/22-1106/ĐH-QLCL-Q

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Mua khí chuẩn phục vụ công tác thử nghiệm, kiểm tra/hiệu chuẩn thiết bị năm 2022 theo Đơn hàng 02/22-1106/ĐH-QLCL-Q

Phát hành: 22/03/2022 đến ngày 08/04/2022

4

4/2022

Tên gói thầu: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra và khắc phục lỗi xe phun foam chữa cháy A-1004 theo Đơn hàng số 477/21-2794/ĐH-BDSC-W ngày 27/10/2021

Mô tả: Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra và khắc phục lỗi xe phun foam chữa cháy A-1004 theo Đơn hàng số 477/21-2794/ĐH-BDSC-W ngày 27/10/2021

Phát hành: 21/03/2022 đến ngày 12/04/2022

16

3/2022

Tên gói thầu: Mua phụ tùng để lắp đặt bổ sung cho van 015-XV-913 nhằm nâng cao độ tin cậy của quạt C-1502A/B tại phân xưởng RFCC theo đơn hàng số 598/21-3317/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua phụ tùng để lắp đặt bổ sung cho van 015-XV-913 nhằm nâng cao độ tin cậy của quạt C-1502A/B tại phân xưởng RFCC theo đơn hàng số 598/21-3317/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 21/03/2022 đến ngày 31/03/2022

17

3/2022

Tên gói thầu: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chuẩn bộ điều tốc (Governor) cho các tuốc-bin hơi tại BSR theo Đơn hàng số 406/21-2647/ĐH-BDSC-R ngày 28/09/2021

Mô tả: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng và hiệu chuẩn bộ điều tốc (Governor) cho các tuốc-bin hơi tại BSR theo Đơn hàng số 406/21-2647/ĐH-BDSC-R ngày 28/09/2021

Phát hành: 21/03/2022 đến ngày 04/04/2022

16

3/2022

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ kiểm tra và khắc phục lỗi xe phun foam chữa cháy A-1004 theo Đơn hàng số 477/21-2794/ĐH-BDSC-W ngày 27/10/2021

Mô tả: Thuê dịch vụ kiểm tra và khắc phục lỗi xe phun foam chữa cháy A-1004 theo Đơn hàng số 477/21-2794/ĐH-BDSC-W ngày 27/10/2021

Phát hành: 21/03/2022 đến ngày 04/04/2022

17

3/2022

Tên gói thầu: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO để sử dụng tại phân xưởng U-54 theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 069-21-3356/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua phụ gia cải thiện độ bôi trơn cho dầu DO để sử dụng tại phân xưởng U-54 theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 069-21-3356/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 21/03/2022 đến ngày 31/03/2022

17

3/2022

Tên gói thầu: Mua Mực in, Dung môi, băng keo dán sử dụng cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 647/21-2721/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua Mực in, Dung môi, băng keo dán sử dụng cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 647/21-2721/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 21/03/2022 đến ngày 28/03/2022

18

3/2022

Tên gói thầu: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố, cấu hình tùy chỉnh cho hệ thống Kho dữ liệu (Data Warehouse) của BSR theo Đơn hàng số 118/21-2734/ĐH-CNTT-I

Mô tả: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố, cấu hình tùy chỉnh cho hệ thống Kho dữ liệu (Data Warehouse) của BSR theo Đơn hàng số 118/21-2734/ĐH-CNTT-I

Phát hành: 21/03/2022 đến ngày 31/03/2022