Mời thầu

Thông báo mời thầu
26

6/2020

Tên gói thầu: Hợp đồng đơn giá 01 năm thuê dịch vụ hỗ trợ thực hiện công tác rút/nạp xúc tác; vệ sinh nhà xưởng theo Đơn hàng số 385/ĐH-VHSX

Mô tả: Hợp đồng đơn giá 01 năm thuê dịch vụ hỗ trợ thực hiện công tác rút/nạp xúc tác; vệ sinh nhà xưởng theo Đơn hàng số 385/ĐH-VHSX

Phát hành: 26/06/2020 đến ngày 02/07/2020

25

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt để nối dài thêm ống xuất cho các cần xuất tại trạm xuất xe bồn  theo MOC-53-19-158 theo Đơn hàng và Dự toán số 148/19-4770/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để chế tạo và lắp đặt để nối dài thêm ống xuất cho các cần xuất tại trạm xuất xe bồn  theo MOC-53-19-158 theo Đơn hàng và Dự toán số 148/19-4770/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 25/06/2020 đến ngày 03/07/2020

25

6/2020

Tên gói thầu: Ký Hợp đồng đơn giá thuê nhân lực thợ hàn, thợ lắp thực hiện công việc BDSC trong TA4 của BSR – inhouse theo Đơn hàng và Dự toán số 575/19-3314/ĐH-BDSC-TA4

Mô tả: Ký Hợp đồng đơn giá thuê nhân lực thợ hàn, thợ lắp thực hiện công việc BDSC trong TA4 của BSR – inhouse theo Đơn hàng và Dự toán số 575/19-3314/ĐH-BDSC-TA4

Phát hành: 25/06/2020 đến ngày 06/07/2020

22

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa cân hạt nhựa và bộ đo lưu lượng phân xưởng PP theo Đơn hàng và dự toán số 125/20-1163/ĐH-BDSC-I. Loại gói thầu: vật tư

Mô tả: Mua vật tư phục vụ sửa chữa cân hạt nhựa và bộ đo lưu lượng phân xưởng PP theo Đơn hàng và dự toán số 125/20-1163/ĐH-BDSC-I. Loại gói thầu: vật tư

Phát hành: 25/06/2020 đến ngày 10/07/2020

23

6/2020

Tên gói thầu: Hợp đồng đơn giá mua vật tư thay thế và dự phòng cho thiết bị dò khói và báo động cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng và Dự toán số 192/20-1120/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Hợp đồng đơn giá mua vật tư thay thế và dự phòng cho thiết bị dò khói và báo động cháy trong Nhà máy theo Đơn hàng và Dự toán số 192/20-1120/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 23/06/2020 đến ngày 01/07/2020

22

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư lưới lọc để thay thế và dự phòng cho bơm P-1506A/B tại RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 147/19-4842/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư lưới lọc để thay thế và dự phòng cho bơm P-1506A/B tại RFCC theo Đơn hàng và Dự toán số 147/19-4842/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 22/06/2020 đến ngày 29/06/2020

18

6/2020

Tên gói thầu: Mua sắm máy đo nồng độ cồn và phụ kiện kèm theo thuộc Đơn hàng và dự toán số 213/20-1399/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua sắm máy đo nồng độ cồn và phụ kiện kèm theo thuộc Đơn hàng và dự toán số 213/20-1399/ĐH-ATMT

Phát hành: 19/06/2020 đến ngày 29/06/2020

19

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng cho các thiết bị, đường ống hư hỏng phát sinh tại RFCC trong TA4 theo Đơn hàng số 262/20-1932/ĐH-BDSC-TA4-P1M

Mô tả: Mua vật tư bảo dưỡng cho các thiết bị, đường ống hư hỏng phát sinh tại RFCC trong TA4 theo Đơn hàng số 262/20-1932/ĐH-BDSC-TA4-P1M

Phát hành: 19/06/2020 đến ngày 26/06/2020

15

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư lõi lọc F-106A/B, F-107 phục vụ công tác BDTX tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 123/19-4488/ĐH-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư lõi lọc F-106A/B, F-107 phục vụ công tác BDTX tại phân xưởng PP theo Đơn hàng số 123/19-4488/ĐH-BDSC-I

Phát hành: 18/06/2020 đến ngày 29/06/2020

18

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác thử nghiệm năm 2020 theo Đơn hàng và dự toán số 27/19-3353/ĐH-QLCL

Mô tả: Mua vật tư phục vụ công tác thử nghiệm năm 2020 theo Đơn hàng và dự toán số 27/19-3353/ĐH-QLCL

Phát hành: 18/06/2020 đến ngày 03/07/2020

18

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để sửa chữa cho UPS PP theo Đơn hàng số 280/20-2095/ĐH-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư để sửa chữa cho UPS PP theo Đơn hàng số 280/20-2095/ĐH-BDSC-E

Phát hành: 17/06/2020 đến ngày 23/06/2020

19

6/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 381/ĐH-VHSX

Mô tả: Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác sản xuất theo Đơn hàng số 381/ĐH-VHSX

Phát hành: 16/06/2020 đến ngày 29/06/2020