Mời thầu

Thông báo mời thầu
20

10/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ chế tạo trục bơm P-1519 theo Đơn hàng số 246/21-2043/ĐH-BDSC-W ngày 15/06/2021

Mô tả: Thuê dịch vụ chế tạo trục bơm P-1519 theo Đơn hàng số 246/21-2043/ĐH-BDSC-W ngày 15/06/2021

Phát hành: 25/10/2021 đến ngày 09/11/2021

19

10/2021

Tên gói thầu: Mua mới xe nâng 5 tấn theo Đơn hàng số 213/21-1485/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua mới xe nâng 5 tấn theo Đơn hàng số 213/21-1485/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 23/10/2021 đến ngày 02/11/2021

19

10/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư bảo dưỡng cho van điều khiển cụm Boiler - STG theo đơn hàng số 234/ĐHĐC-BDSC-I

Mô tả: Mua vật tư bảo dưỡng cho van điều khiển cụm Boiler - STG theo đơn hàng số 234/ĐHĐC-BDSC-I

Phát hành: 22/10/2021 đến ngày 02/11/2021

18

10/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM – 200 loại 900 lbs của Nhà sản xuất Kidde Fewal theo Đơn hàng số 629/20-3660/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Thuê dịch vụ sửa chữa và nạp lại bình chữa cháy FM – 200 loại 900 lbs của Nhà sản xuất Kidde Fewal theo Đơn hàng số 629/20-3660/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 22/10/2021 đến ngày 01/11/2021

19

10/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-13-20-154 - Chế tạo và lắp đặt đường ống để cung cấp Propylene từ phân xưởng 024 đến X-1301 theo Đơn hàng số 211/21-1733/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua vật tư để thực hiện công việc cải hoán số MOC-13-20-154 - Chế tạo và lắp đặt đường ống để cung cấp Propylene từ phân xưởng 024 đến X-1301 theo Đơn hàng số 211/21-1733/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 22/10/2021 đến ngày 01/11/2021

19

10/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế, bảo dưỡng sửa chữa cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 311/ĐHĐC-BDSC-E

Mô tả: Mua vật tư thay thế, bảo dưỡng sửa chữa cho hệ thống HVAC theo Đơn hàng số 311/ĐHĐC-BDSC-E

Phát hành: 22/10/2021 đến ngày 08/11/2021

16

10/2021

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp Microsoft Office 365 theo Đơn hàng số 063/21-1811/ĐHĐC-CNTT-I

Mô tả: Thuê dịch vụ triển khai giải pháp Microsoft Office 365 theo Đơn hàng số 063/21-1811/ĐHĐC-CNTT-I

Phát hành: 21/10/2021 đến ngày 01/11/2021

16

10/2021

Tên gói thầu: Mua camera nhiệt phục vụ công tác kiểm tra thiết bị theo Đơn hàng số 529/21-2511/ĐH-KTTB-C

Mô tả: Mua camera nhiệt phục vụ công tác kiểm tra thiết bị theo Đơn hàng số 529/21-2511/ĐH-KTTB-C

Phát hành: 21/10/2021 đến ngày 04/11/2021

18

10/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư sơn, hạt garnet để BDSC tự thực hiện công tác sơn chống ăn mòn các mái bể và đường ống, kết cấu trong nhà máy theo Đơn hàng số 459/21-2801/ĐH-BDSC-W ngày 5/10/2021

Mô tả: Mua vật tư sơn, hạt garnet để BDSC tự thực hiện công tác sơn chống ăn mòn các mái bể và đường ống, kết cấu trong nhà máy theo Đơn hàng số 459/21-2801/ĐH-BDSC-W ngày 5/10/2021

Phát hành: 21/10/2021 đến ngày 28/10/2021

18

10/2021

Tên gói thầu: Mua HPXT phục vụ sản xuất tại các phân xưởng U-13, 31, 32, 34, 40, 52, 57, 58, RO, PP theo đơn hàng số 398-21-2222/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua HPXT phục vụ sản xuất tại các phân xưởng U-13, 31, 32, 34, 40, 52, 57, 58, RO, PP theo đơn hàng số 398-21-2222/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 21/10/2021 đến ngày 01/11/2021

18

10/2021

Tên gói thầu: Mua xúc tác AT-CAT sử dụng tại phân xưởng PP theo đơn hàng số 473-21-2382/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua xúc tác AT-CAT sử dụng tại phân xưởng PP theo đơn hàng số 473-21-2382/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 21/10/2021 đến ngày 05/11/2021

15

10/2021

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho bơm ly tâm P-311A theo Đơn hàng số 338/21-2276/ĐH-BDSC-R ngày 17/7/2021

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho bơm ly tâm P-311A theo Đơn hàng số 338/21-2276/ĐH-BDSC-R ngày 17/7/2021

Phát hành: 20/10/2021 đến ngày 01/11/2021