Mời thầu

Thông báo mời thầu
26

11/2020

Tên gói thầu: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 27/11/2020 đến ngày 07/11/2020

26

11/2020

Tên gói thầu: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua HPXT sử dụng tại phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng số 379-20-2711/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 27/11/2020 đến ngày 07/12/2020

25

11/2020

Tên gói thầu: Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu phòng/chống mã độc và dịch vụ bảo hành hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các thiết bị tường lửa, phân tích lọc mã độc và bảo vệ ứng dụng web.

Mô tả: Gia hạn bản quyền cập nhật dữ liệu phòng/chống mã độc và dịch vụ bảo hành hỗ trợ kỹ thuật của hãng cho các thiết bị tường lửa, phân tích lọc mã độc và bảo vệ ứng dụng web theo Đơn hàng số 054/20-2473/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 25/11/2020 đến ngày 07/12/2020

25

11/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F

Mô tả: Thuê dịch vụ thường trực ứng phó sự cố tràn dầu theo Đơn hàng số 467/20-3056/ĐH-ATMT-F

Phát hành: 25/11/2020 đến ngày 04/12/2020

19

11/2020

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W;

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thay thế, BDSC cho xe cẩu 100 tấn theo Đơn hàng số 687/19-1484/ĐH-BDSC-W;

Phát hành: 23/11/2020 đến ngày 08/12/2020

17

11/2020

Tên gói thầu: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 – Đơn hàng số 1

Mô tả: Triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1 – Đơn hàng số 1: Trang bị bản quyền phần mềm, thuê dịch vụ tư vấn và triển khai hệ thống ERP giai đoạn 1, đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật 01 năm sau vận hành chính thức theo Đơn hàng số 055/20-2806/ĐH-ERP-CNTT-E.

Phát hành: 19/11/2020 đến ngày 18/12/2020

17

11/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số 058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị, hệ thống CNTT theo đơn hàng số 058/20-2763/ĐH-ERP-CNTT-I

Phát hành: 19/11/2020 đến ngày 30/11/2020

19

11/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị Rotameter theo MOC-11-20-195 theo Đơn hàng số 601/20-3386/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư để thay thế cho các thiết bị Rotameter theo MOC-11-20-195 theo Đơn hàng số 601/20-3386/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 18/11/2020 đến ngày 25/11/2020

19

11/2020

Tên gói thầu: Mua vật tư cụm truyền động cho van BV-1502B (gearbox và actuator) để thay thế theo Đơn hàng số 579/20-3328/ĐH-BDSC-S .

Mô tả: Mua vật tư cụm truyền động cho van BV-1502B (gearbox và actuator) để thay thế theo Đơn hàng số 579/20-3328/ĐH-BDSC-S .

Phát hành: 17/11/2020 đến ngày 24/11/2020

11

11/2020

Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống thiết bị lưu trữ SAN theo Đơn hàng số 053/20-2768/ĐH-ERP-CNTT-E

Mô tả: Cung cấp dịch vụ bảo hành, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống thiết bị lưu trữ SAN theo Đơn hàng số 053/20-2768/ĐH-ERP-CNTT-E

Phát hành: 16/11/2020 đến ngày 01/12/2020

10

11/2020

Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế cho xe cẩu 100T theo Đơn hàng số 586/20-3362/ĐH-BDSC-W

Mô tả: Mua phụ tùng thay thế cho xe cẩu 100T theo Đơn hàng số 586/20-3362/ĐH-BDSC-W

Phát hành: 13/11/2020 đến ngày 19/11/2020

10

11/2020

Tên gói thầu: Mực in thẻ - miếng dán thẻ từ theo Đơn hàng số 515/20-3161/ĐH-ATMT-S

Mô tả: Mực in thẻ - miếng dán thẻ từ theo Đơn hàng số 515/20-3161/ĐH-ATMT-S

Phát hành: 10/11/2020 đến ngày 16/11/2020