Mời thầu

Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1618/QĐ-BSR ngày 18/5/2018.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Quý 02/2018
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 tháng
  • Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
 2. Tên dự án: Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi Quốc tế
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 28 tháng  5  năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày  13  tháng 7 năm 2018  (trong giờ hành chính).
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban TMDV – Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, Building A1, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 100 USD. Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email. (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: huydq@bsr.com.vn).
 9. Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty…(điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSMT gói thầu “Thuê dịch vụ phân loại và kiểm chứng mức độ toàn vẹn an toàn (SIL) theo đơn hàng 068/18-1135/ĐH-BDSC-P và Tờ trình số 356/TTr-BDSC-P”.
 10. Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.
 11. Bảo đảm dự thầu: 4.500 đồng (Bốn ngàn năm trăm đôla Mỹ) bằng Bảo lãnh ngân hàng.
 12. Thời điểm đóng thầu:    14 giờ 00, ngày  13  tháng  7  năm 2018
 13. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày  13  tháng  7  năm 2018