Mời thầu

Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES

Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TQuảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825

Fax:                05253.825.825

Website:         http://www.bsr.com.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES theo đơn hàng 032/ĐH-NCPT
  • Nội dung chính của gói thầu: Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES theo đơn hàng 032/ĐH-NCPT
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1441/QĐ-BSR ngày 07/5/2018.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Quý 02/2018
  • Thời gian thực hiện hợp đồng:
  • Các dịch vụ từ mục 1 đến mục 4 của gói thầu nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện trong vòng 1 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  • Các dịch vụ từ mục 5 đến mục 10 của gói thầu nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện trong vòng 1 năm kể từ ngày dịch vụ được kích hoạt.
  • Các hàng hóa còn lại được bàn giao/triển khai trong vòng 60 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
 2. Tên dự án: Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES theo đơn hàng 032/ĐH-NCPT.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 15 tháng  5  năm 2018 đến trước 14 giờ 30, ngày  07  tháng 6 năm 2018  (trong giờ hành chính).
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban TMDV – Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, Building A1, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 01 triệu đồng. Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email. (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: huydq@bsr.com.vn).
 9. Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty…(điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSMT gói thầu “Trang bị vật tư và gia hạn thời gian bảo hành, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố cho hệ thống lõi (Core System), hệ thống lưu trữ, thành phần quan trọng hạ tầng CNTT và hệ thống MES theo đơn hàng 032/ĐH-NCPT”.
 10. Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.
 11. Bảo đảm dự thầu: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng.
 12. Thời điểm đóng thầu:    14 giờ 30, ngày  07  tháng  6  năm 2018
 13. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày   07  tháng  6  năm 2018