Mời thầu

Cung cấp dụng cụ để làm sạch bể chứa dầu thô TK-6001F (crude oil) và bể chứa TK-5603 (heavy slop oil) theo Đơn hàng 059/22-1306/ĐH-BDSC-S

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Cung cấp dụng cụ để làm sạch bể chứa dầu thô TK-6001F (crude oil) và bể chứa TK-5603 (heavy slop oil) theo Đơn hàng 059/22-1306/ĐH-BDSC-S;
  • Loại gói thầu: Mua sắm dịch vụ
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dụng cụ để làm sạch bể chứa dầu thô TK-6001F (crude oil) và bể chứa TK-5603 (heavy slop oil) theo Đơn hàng 059/22-1306/ĐH-BDSC-S;
  • Thời gian thực hiện dịch vụ: 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng;
  • Loại Hợp đồng: đơn giá
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  2229/QĐ-BSR ngày 04/07/2022.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Trong Tháng 07/2022 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: mua sắm dịch vụ cho nhà máy năm 2022.
 3. Nguồn vốn: Nguồn vốn SXKD.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT/HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 07 năm 2022 đến trước   10giờ 00, ngày 18 tháng 07 năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSMT/HSYC: Bà Phạm Thị Thu Thủy – Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 02553.8258256 /Fax: 02553.825826. – máy nhánh 8387, di động: 0917810014. email thuyptt@bsr.com.vn.
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 0 VNĐ.
 9. Bảo đảm dự thầu bằng bảo lãnh ngân hàng: 34.000.000 VNĐ có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày có thời điểm hết hạn nộp HSĐX.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 18 tháng 07 năm 2022.
 11. Thời điểm mở thầu:  10 giờ 15, ngày 18 tháng 07 năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 07  năm 2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu