Mời thầu

Mua vật tư để thay thế, sửa chữa cho hệ thống, thiết bị đo đếm thương mại toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 109/22-1566/ĐH-BDSC-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:           208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:      02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:          02553.825.826/02553.616.555

Website:          http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:     4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Mua vật tư để thay thế, sửa chữa cho hệ thống, thiết bị đo đếm thương mại toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 109/22-1566/ĐH-BDSC-I”.
  • Loại gói thầu: Mua vật tư
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư để thay thế, sửa chữa cho hệ thống, thiết bị đo đếm thương mại toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 109/22-1566/ĐH-BDSC-I
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư để thay thế, sửa chữa cho hệ thống, thiết bị đo đếm thương mại toàn Nhà máy theo Đơn hàng số 109/22-1566/ĐH-BDSC-I
 3. Nguồn vốn: Mục A4 - Phụ lục 2A của Ban BDSC – QĐ 4850/QĐ-BSR ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị về việc Kế hoạch mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2022 và các đơn hàng dài hạn giai đoạn 2023-2026;
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ    7   giờ 30   , ngày 04  tháng  7  năm 2022 đến trước 09      giờ 00    , ngày 18   tháng   7  năm 2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 501 tòa nhà hành chính, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Số 208 Đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam (liên hệ anh Trần Anh Sâm, điện thoại: 0255.3825825 – máy nhánh 8909, mobile 0912040655; email: samta@bsr.com.vn trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng
 9. Bảo đảm dự thầu: 19.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười chín triệu đồng);
 10. Thời điểm đóng thầu:    09 giờ 00   , ngày 18   tháng  7 năm 2022.
 11. Thời điểm mở thầu:         09 giờ 10     , ngày  18    tháng   7   năm 2022.

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 7 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu