Mời thầu

Gia hạn gói thầu: Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Mua phụ tùng thay thế cho các bơm bù áp cho hệ thống nước chữa cháy P3 và Jetty: P-8141A, P-8143A/B theo Đơn hàng số 527/21-2865/ĐH-BDSC-R.
  2. Thông tin đã đăng tải trên website BSR ngày 13/04/2022;

Ban TMDV đề nghị Ban CNTT thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 06 tháng 05 năm 2022.

- Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15, ngày 06 tháng 05 năm 2022.

- Lý do gia hạn: Nhằm tăng tính cạnh tranh.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Quảng Ngãi , ngày 25 tháng 4 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)