Mời thầu

Gia hạn gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng thay thế cho máy công cụ tại Xưởng cơ khí, phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo Đơn hàng số 122/21-1563/ĐH-BDSC-W ngày 08/8/2021

  1. Tên gói thầu: Mua vật tư, phụ tùng thay thế cho máy công cụ tại Xưởng cơ khí, phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên trong nhà máy theo Đơn hàng số 122/21-1563/ĐH-BDSC-W ngày 08/8/2021;
  2. Tên dự án: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất;
  3. Thời gian phát hành HSMT: từ 14 giờ 00, ngày 10 tháng 01 năm 2022 đến trước 14 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2022 (trong giờ hành chính).
  4. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Nay Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính với nội dung như sau:

-  Gia hạn thời gian đóng thầu đến 14h00 ngày 27/01/2022.

Vì lý do: Số lượng hồ sơ dự thầu ít hơn 3 bộ.

Quảng Ngãi , ngày 20 tháng 01 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)