Mời thầu

Gia hạn gói thầu Mua vật tư phục vụ sửa chữa cho thiết bị đo lường và van flushing oil phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 333/21-2323/ĐH-BDSC-I ngày 05/8/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa cho thiết bị đo lường và van flushing oil phân xưởng RFCC theo Đơn hàng 333/21-2323/ĐH-BDSC-I ngày 05/8/2021;
  2. Tên dự án: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất;
  3. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00, ngày 10 tháng 01 năm 2022 đến trước 9 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2022 (trong giờ hành chính).
  4. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 20 tháng 01 năm 2022

Nay Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính với nội dung như sau:

-  Gia hạn thời gian đóng thầu đến 9h00 ngày 27/01/2022.

Vì lý do: Số lượng hồ sơ dự thầu ít hơn 3 bộ.

Quảng Ngãi , ngày 20 tháng 01 năm 2022

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)