Mời thầu

Mua phụ gia HA-STB để sử dụng tại phân xưởng PP theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 546-21-2264/ĐH-ĐĐSX - Khối lượng 50.000 kg

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua phụ gia HA-STB để sử dụng tại phân xưởng PP theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 546-21-2264/ĐH-ĐĐSX - Khối lượng 50.000 kg.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua phụ gia HA-STB để sử dụng tại phân xưởng PP theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 546-21-2264/ĐH-ĐĐSX - Khối lượng 50.000 kg.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Đợt 1: 30.000 kg (28.000 kg loại bao lớn 500 kg/bao và 2.000 kg loại bao nhỏ 20kg/bao), dự kiến giao trong vòng 06 tuần kể từ ngày ký hợp đồng nhưng không muộn hơn 15/02/2022. - Khối lượng còn lại: 20.000 kg thông báo giao hàng trước 6-8 tuần, dự kiến trước ngày 30/4/2022.
  • Loại Hợp đồng: Đơn giá.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 161/QĐ-BSR ngày 18/01/2022
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Bắt đầu từ tháng 12/2021.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua phụ gia HA-STB để sử dụng tại phân xưởng PP theo hợp đồng đơn giá theo Đơn hàng số 546-21-2264/ĐH-ĐĐSX - Khối lượng 50.000 kg.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/01/2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 28/01/2022.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Bà Đinh Thị Nữ Phi – email: phidtn@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8384, di động: 0986 423 029).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.
 9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) có thời hạn 90 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 28/01/2022
 11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 28/01/2022

Quảng Ngãi, ngày 18/01/2022
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu