Mời thầu

Thuê dịch vụ sửa chữa văn phòng làm việc tại xưởng điện - tự động hóa theo Đơn hàng số 362/21-2374/ĐH-BDSC

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa văn phòng làm việc tại xưởng điện - tự động hóa theo Đơn hàng số 362/21-2374/ĐH-BDSC.
  • Loại gói thầu: Thuê Dịch vụ
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa văn phòng làm việc tại xưởng điện - tự động hóa theo Đơn hàng số 362/21-2374/ĐH-BDSC.
 2. Tên dự án: Thuê dịch vụ sửa chữa văn phòng làm việc tại xưởng điện - tự động hóa theo Đơn hàng số 362/21-2374/ĐH-BDSC.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty BSR.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ   09 giờ 00, ngày 02 tháng 12 năm 2021 đến trước 09 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 505, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ Ông Phạm Quang Khôi, điện thoại: 02553825825 – máy nhánh 8619, mobile 0986351237; email: khoipq@bsr.com.vn,  trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn). Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền như cú pháp hướng dẫn sau đây. Ghi chú: Để phục vụ việc xuất hóa đơn cho khách hàng mua HSMT/HSYC, Công ty BSR đề nghị Quý nhà thầu khi chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp mua HSMT/HSYC tuân thủ theo cú pháp sau: [Tên công ty đầy đủ] – [Mã số thuế] - [Mua HSMT/HSYC cho gói thầu theo Đơn hàng….] – [Địa chỉ công ty].  
 9. Số Tài khoản của BSR: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.
 10. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng chẵn).
 11. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 16 tháng 12 năm 2021.
 12. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10, ngày 16 tháng 12 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu