Mời thầu

Cung cấp dịch vụ thi công trọn gói để thực hiện công việc chống ăn mòn bên ngoài sử dụng hệ sơn Nano cho đường ống, thiết bị và kết cấu của Nhà máy theo Đơn hàng số 143/21-1668/ĐH-BDSC-W

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Cung cấp dịch vụ thi công trọn gói để thực hiện công việc chống ăn mòn bên ngoài sử dụng hệ sơn Nano cho đường ống, thiết bị và kết cấu của Nhà máy theo Đơn hàng số 143/21-1668/ĐH-BDSC-W”.
  • Loại gói thầu: Mua sắm dịch vụ.  
  • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ thi công trọn gói để thực hiện công việc chống ăn mòn bên ngoài sử dụng hệ sơn Nano cho đường ống, thiết bị và kết cấu của Nhà máy theo Đơn hàng số 143/21-1668/ĐH-BDSC-W.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong 04 tháng kể từ ngày Ký Hợp đồng.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp dịch vụ thi công trọn gói để thực hiện công việc chống ăn mòn bên ngoài sử dụng hệ sơn Nano cho đường ống, thiết bị và kết cấu của Nhà máy theo Đơn hàng số 143/21-1668/ĐH-BDSC-W.
 3. Nguồn vốn: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ   7 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2021 đến trước 9 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Nghiên cứu và Phát triển, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ Ông Nguyễn Mạnh Thịnh, Điện thoại: 0255.3825825, Di động 0907171079; email: thinhnm@bsr.com.vn,  trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.
 9. Bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng), bằng bảo lãnh ngân hàng.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 09 tháng 11 năm 2021.
 11. Thời điểm mở thầu:    09 giờ 15, ngày 09 tháng 11 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu