Mời thầu

Gia hạn gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2021) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 84/21-1808/ĐH-QLCB-M

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn  Hoặc  http://www.bsr.vn 

Mã số thuế:    4300378569

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2021) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 84/21-1808/ĐH-QLCB-M.  
  2. Tên dự án: Thuê dịch vụ thực hiện công việc khảo sát đăng kiểm hàng năm (năm 2021) cho hệ thống SPM và đường ống dẫn dầu thô (COP) theo Đơn hàng số 84/21-1808/ĐH-QLCB-M.   
  3. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 19 tháng 08 năm 2021 đến trước 09 giờ, ngày 30 tháng 08 năm 2021 (trong giờ hành chính).  
  4. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 30 tháng 08 năm 2021.
  5. Thông tin đã đăng tải trên trang web BSR ngày 16/08/2021;

Nay Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

  • Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 09 tháng 09 năm 2021.
  • Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15, ngày 09 tháng 09 năm 2021.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Quảng Ngãi , ngày 30 tháng 08 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)