Mời thầu

Thuê dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống mạng, WiFi, thiết bị phòng họp phục vụ yêu cầu của Ban VHSX và Văn Phòng theo Đơn hàng số 075/21-1977/ĐH-CNTT-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn   

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: “Thuê dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống mạng, WiFi, thiết bị phòng họp phục vụ yêu cầu của Ban VHSX và Văn Phòng theo Đơn hàng số 075/21-1977/ĐH-CNTT-I”.
  • Loại gói thầu: Mua sắm dịch vụ.  
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống mạng, WiFi, thiết bị phòng họp phục vụ yêu cầu của Ban VHSX và Văn Phòng theo Đơn hàng số 075/21-1977/ĐH-CNTT-I.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.
  • Loại hợp đồng: Trọn gói.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ thi công lắp đặt hệ thống mạng, WiFi, thiết bị phòng họp phục vụ yêu cầu của Ban VHSX và Văn Phòng theo Đơn hàng số 075/21-1977/ĐH-CNTT-I.
 3. Nguồn vốn: Mục 4, Phụ lục 03, Ban CNTT, Kế hoạch mua sắm HHDV năm 2021 và các đơn hàng dài hạn giai đoạn 2022-2025 của BSR theo Quyết định 507/QĐ-BSR ngày 09/02/2021.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 6. 6. Thời gian phát hành HSYC: từ   09 giờ 00, ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến trước 9 giờ 00, ngày 13 tháng 9 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, phòng 505, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ Ông Phạm Quang Khôi, điện thoại: 02553825825 – máy nhánh 8619, mobile 0986351237; email: khoipq@bsr.com.vn,  trong giờ hành chính).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn Phí.
 9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 13 tháng 9 năm 2021.
 11. Thời điểm mở thầu:    09 giờ 10, ngày 13 tháng 9 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 8 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu