Mời thầu

Gia hạn gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mái tôn bị hư hỏng tại một số căn hộ thuộc Khu nhà ở Vạn Tường của Công ty LHD Bình Sơn (Khắc phục thiệt hại do bão số 9 năm 2020) theo đơn h

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.616.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mái tôn bị hư hỏng tại một số căn hộ thuộc Khu nhà ở Vạn Tường của Công ty LHD Bình Sơn (Khắc phục thiệt hại do bão số 9 năm 2020) theo đơn hàng số 372/20-3747/ĐH-VP;
  2. Tên dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mái tôn bị hư hỏng tại một số căn hộ thuộc Khu nhà ở Vạn Tường của Công ty LHD Bình Sơn (Khắc phục thiệt hại do bão số 9 năm 2020) theo đơn hàng số 372/20-3747/ĐH-VP;
  3. Thời gian phát hành  từ 8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến trước 15 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính).
  4. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 18 tháng 7 năm 2021
  5. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15’, ngày 18 tháng 7 năm 2021
  6. Thông tin đã đăng tải trên trang web BSR;

Nay Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

  • Thời điểm đóng thầu mới: 10h00 ngày 19/7/2021;
  • Thời điểm mở thầu mới: 10h15 ngày 19/7/2021;      

      Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 7 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)