Mời thầu

Gia hạn gói thầu: Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

GIA HẠN THỜI GIAN ĐÓNG THẦU GÓI THẦU ĐÃ ĐĂNG TẢI NHƯ SAU

  1. Tên gói thầu: Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S.
  2. Tên dự án: Mua vật tư backflush distributor cho thiết bị X-1504 tại khu vực RFCC theo Đơn hàng số 625/20-3464/ĐH-BDSC-S.
  3. Thời gian phát hành  HSYC: từ 07 giờ 30, ngày 25 tháng 6  năm 2021 đến trước 09giờ 00, ngày 05 tháng 7 năm 2021 (trong giờ hành chính).
  4. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00,  ngày 05 tháng 7 năm 2021.
  5. 5 . Thời điểm mở thầu 09giờ 15, ngày 05 tháng 7 năm 2021.
  6. Thông tin đã đăng tải trên trang web BSR;

Nay Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thông báo gia hạn với nội dung như sau:

  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 12 tháng 7 năm 2021.
  • Thời điểm mở thầu: 09giờ 15 phút, ngày 12 tháng 7 năm 2021.
  • Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Công ty Cổ phần Lọc-Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.

Quảng Ngãi , ngày 05 tháng 7 năm 2021

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)