Mời thầu

Mua dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng hàng ngày theo Đơn hàng và dự toán số 597/19-3403/ĐH-BDSC-W

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng hàng ngày theo Đơn hàng và dự toán số 597/19-3403/ĐH-BDSC-W.
  • Loại gói thầu: Vật tư.
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng hàng ngày theo Đơn hàng và dự toán số 597/19-3403/ĐH-BDSC-W.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 16 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1997/QĐ-BSR ngày 24/6/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 6/2021
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua vật tư phục vụ công tác BDSC của nhà máy năm 2020.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021 đến trước  14 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Nguyễn Thế Hiệp – email: hiepnt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8380, di động: 0983030249).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/bộ
 9. Bảo đảm dự thầu: 36.000.000 VND có hiệu lực 150 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 15 tháng 7 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15’, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 6 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu