Mời thầu

Lắp đặt data loggers kết nối, truyền dữ liệu và thiết bị đo Amonia cho trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục theo Đơn hàng số 417/20-2626/ĐH-BDSC-I

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Lắp đặt data loggers kết nối, truyền dữ liệu và thiết bị đo Amonia cho trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục theo Đơn hàng số 417/20-2626/ĐH-BDSC-I.
  • Loại gói thầu: Mua sắm dịch vụ.
  • Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt data loggers kết nối, truyền dữ liệu và thiết bị đo Amonia cho trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục theo Đơn hàng số 417/20-2626/ĐH-BDSC-I.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tuần, kể từ ngày ký kết hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 592/QĐ-BSR ngày 26/02/2021.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 03/2021.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm dịch vụ.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 03 năm 2021 đến trước 10 giờ 00, ngày 08 tháng 03 năm 2021.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Võ Xuân Phúc – email: phucvx@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825, Di động: 0986 087 786).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng). Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: phucvx@bsr.com.vn). Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty… (điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSMT gói thầu “Lắp đặt data loggers kết nối, truyền dữ liệu và thiết bị đo Amonia cho trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục theo Đơn hàng số 417/20-2626/ĐH-BDSC-I”.
 9. Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.
 10. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng), bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 150 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 11. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 08 tháng 03 năm 2021.
 12. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 10’, ngày 08 tháng 03 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 03 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu