Mời thầu

Mua sắm các vật tư, phụ kiện máy đo khí cá nhân/cầm tay, chai khí bumptest/hiệu chuẩn theo Đơn hàng số 542/20-3204/ĐH-ATMT-F

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua sắm các vật tư, phụ kiện máy đo khí cá nhân/cầm tay, chai khí bumptest/hiệu chuẩn theo đơn hàng số 542/20-3204/ĐH-ATMT-F.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm các vật tư, phụ kiện máy đo khí cá nhân/cầm tay, chai khí bumptest/hiệu chuẩn theo đơn hàng số 542/20-3204/ĐH-ATMT-F    .
 2. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 10giờ00, ngày 28 tháng 01 năm 2021 đến trước 10giờ00, ngày 04 tháng 02 năm 2021.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Phan Văn Sang– Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8382, di động: 0919300106. email sangpv@bsr.com.vn.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đ;
 8. Bảo đảm dự thầu: 33.000.000 đ ( ba mươi ba triệu đồng);
 9. Thời điểm đóng thầu: 10giờ 00, ngày 04 tháng 02 năm 2021
 10. Thời điểm mở thầu: 10giờ 10, ngày  04 tháng 02 năm 2021

Quảng Ngãi, ngày  27  tháng 01 năm 2021
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu