Mời thầu

Mua vật tư thay thế cho hệ thống đánh lửa của các lò hơi phân xưởng 040 theo Đơn hàng 617/20-3364/ĐH-BDSC-I ngày 30/11/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế cho hệ thống đánh lửa của các lò hơi phân xưởng 040 theo Đơn hàng 617/20-3364/ĐH-BDSC-I ngày 30/11/2020.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hoá;
  • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư thay thế cho hệ thống đánh lửa của các lò hơi phân xưởng 040 theo Đơn hàng 617/20-3364/ĐH-BDSC-I ngày 30/11/2020.
  • Thời gian giao hàng: 12 tuần kể từ ngày ký.
  • Hợp đồng: Trọn gói.
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
 3. Nguồn vốn: Lấy mục A4, Phụ lục 2A, thuộc Tờ trình 34/TTr-BSR ngày 07/01/2021 về việc xin phê duyệt Kế hoạch mua sắm năm 2021 của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn(đang trình phê duyệt);
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 26 tháng 01 năm 2021 đến trước 9 giờ 00, ngày 04 tháng 2 năm 2021 (trong giờ hành chính).
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại dịch vụ, Phòng 513, Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi (liên hệ anh Tạ Trung, điện thoại: 02553 616 666 – máy nhánh 8381; di động: 0919302744, email: trungt@bsr.com.vn trong giờ hành chính);
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: phát miễn phí
 9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn). Bằng chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.
 10. Thời điểm đóng thầu:  9 giờ  00, ngày 04 tháng 2 năm 2021.
 11. Thời điểm mở thầu:  9 giờ  15, ngày 04 tháng 2 năm 2021.

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 01 năm 20210
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu