Mời thầu

Triển khai dịch vụ bảo trì sữa chữa màn hình hiển thị thông tin LED outdoor tại cổng A2 theo Đơn hàng số 060/20-3171/ĐH-ERP-CNTT-I.

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Triển khai dịch vụ bảo trì sữa chữa màn hình hiển thị thông tin LED outdoor tại cổng A2 theo Đơn hàng số 060/20-3171/ĐH-ERP-CNTT-I.
  • Loại gói thầu: Dịch vụ
  • Nội dung chính của gói thầu: Về việc triển khai dịch vụ bảo trì sữa chữa màn hình hiển thị thông tin LED outdoor tại cổng A2 theo Đơn hàng số 060/20-3171/ĐH-ERP-CNTT-I
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4171/QĐ-BSR ngày 14/12/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 12/2020
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: triển khai dịch vụ bảo trì sữa chữa màn hình hiển thị thông tin LED outdoor tại cổng A2 theo Đơn hàng số 060/20-3171/ĐH-ERP-CNTT-I.
 3. Nguồn vốn: Mục 14, Phụ lục 18 – KH mua sắm hàng hóa và dịch vụ năm 2020 – Ban ERP-Công nghệ thông tin theo QĐ 677/QĐ-BSR ngày 04/03/2020.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến trước 09 giờ 00, ngày 25 tháng 12 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. (Liên hệ Ông Trần Anh Sâm– email: samta@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8909, di động: 0912040655).
 8. Giá bán 01 bộ HSYC: miễn phí
 9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng
 10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 25 tháng 12 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10’, ngày 25 tháng 12 năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu