Mời thầu

Cung cấp dịch vụ bảo hành phần cứng, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống máy chủ ảo hóa và thiết bị hệ thống mạng lõi theo Đơn hàng số 062-20-3027-ĐH-ERP-CNTT

Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Địa chỉ: 208 Đại lộ Hùng Vương, P. Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0255.3616.666             Fax: 0255.3616.555

Mã số thuế: 4300378569

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành phần cứng, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống máy chủ ảo hóa (Blade server) và thiết bị hệ thống mạng lõi (core network) theo Đơn hàng số 062-20-3027-ĐH-ERP-CNTT  .

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hành phần cứng, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống máy chủ ảo hóa (Blade server) và thiết bị hệ thống mạng lõi (core network) theo Đơn hàng số 062-20-3027-ĐH-ERP-CNTT.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.

- Loại Hợp đồng: Trọn gói.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4644/QĐ-BSR ngày  01/12/2020.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 11-12 năm 2020 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cung cấp dịch vụ bảo hành phần cứng, cập nhật phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống máy chủ ảo hóa (Blade server) và thiết bị hệ thống mạng lõi (core network) theo Đơn hàng số 062-20-3027-ĐH-ERP-CNTT   .

3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10giờ00, ngày 03 tháng 12 năm 2020 đến trước 10giờ00, ngày 14 tháng 12 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Phan Văn Sang– Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8382, di động: 0919300106. email sangpv@bsr.com.vn.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đ;

9. Bảo đảm dự thầu: 97.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi bảy triệu, hai trăm nghìn đồng);

10. Thời điểm đóng thầu: 10giờ 00, ngày 14 tháng 12 năm 2020

11. Thời điểm mở thầu: 10giờ 10, ngày  14 tháng 12 năm 2020