Mời thầu

Mực in thẻ - miếng dán thẻ từ theo Đơn hàng số 515/20-3161/ĐH-ATMT-S

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Mực in thẻ - miếng dán thẻ từ theo Đơn hàng số 515/20-3161/ĐH-ATMT-S.
  • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
  •  Nội dung chính của gói thầu: Mực in thẻ - miếng dán thẻ từ theo Đơn hàng số 515/20-3161/ĐH-ATMT-S   .
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tuần.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 4427/QĐ-BSR ngày  10/11/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 11 năm 2020 (thời gian bán hồ sơ + đánh giá + phê duyệt)
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mực in thẻ - miếng dán thẻ từ theo Đơn hàng số 515/20-3161/ĐH-ATMT-S   .
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 10giờ00, ngày 10 tháng 11 năm 2020 đến trước 10giờ00, ngày 16 tháng 11 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ông Phan Văn Sang– Ban Thương mại Dịch vụ, Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0255.3616666 – máy nhánh 8382, di động: 0919300106. email sangpv@bsr.com.vn.
 8. Giá bán 01 bộ HSMT:  500.000 đ;
 9. Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đ ( ba triệu đồng);
 10. Thời điểm đóng thầu: 10giờ 00, ngày 16 tháng 11 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 10giờ 10, ngày  16 tháng 11 năm 2020

Quảng Ngãi, ngày  10  tháng  11   năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu