Mời thầu

Thông báo hủy thầu gói thầu Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn xin thông báo hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại gói thầu “ Thuê dịch vụ trợ giúp vận hành và bảo dưỡng NMLD Dung Quất năm 2020-2021 theo Đơn hàng số 2077/20-2519/ĐH-TMDV-O&M”.

Mọi chi tiết liên quan, quý công ty vui lòng liên hệ bà Phạm Thị Thu Thủy, Ban Thương mại Dịch vụ qua email: thuyptt@bsr.com.vn, hoặc điện thoại số: 055.3825825- Ext 8387.

Cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác trong thời gian đến.