Mời thầu

Huy động dịch vụ đánh giá khả năng vận hành thiết bị hoặc đường ống khí có ăn mòn, hỏng hóc hoặc thay đổi điều kiện vận hành gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn cơ khí theo Đ

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Huy động dịch vụ đánh giá khả năng vận hành thiết bị hoặc đường ống khí có ăn mòn, hỏng hóc hoặc thay đổi điều kiện vận hành gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn cơ khí theo Đơn hàng và dự toán số 1051/19-4532/ĐH-KTTB-I ngày 20/12/2019
 • Loại gói thầu: Dịch vụ.
 • Nội dung chính của gói thầu: Huy động dịch vụ đánh giá khả năng vận hành thiết bị hoặc đường ống khí có ăn mòn, hỏng hóc hoặc thay đổi điều kiện vận hành gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn cơ khí theo Đơn hàng và dự toán số 1051/19-4532/ĐH-KTTB-I ngày 20/12/2019.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 năm kể từ ngày ký.
 • Loại Hợp đồng: Đơn giá.
 • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Tháng 8-9/2020
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:
 2. Nguồn vốn: SXKD của Công ty cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ 00 phút, ngày 7 tháng 9 năm 2020 đến trước  9  giờ 00, ngày 7 tháng 10 năm 2020.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, 208 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi (Liên hệ Tạ Trung – email: trungt@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8381, di động: 0919302744).
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 100 USD/ bộ hoặc 2.000.000 VNĐ/bộ. Nhà thầu chuyển khoản tới TK: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi. Nội dung chuyển khoản: Mua HSMT gói thầu “Huy động dịch vụ đánh giá khả năng vận hành thiết bị hoặc đường ống khí có ăn mòn, hỏng hóc hoặc thay đổi điều kiện vận hành gây ra ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn cơ khí theo Đơn hàng và dự toán số 1051/19-4532/ĐH-KTTB-I ngày 20/12/2019”
 8. Bảo đảm dự thầu: 3.000 USD hoặc 70.000.000 VNĐ, thời hạn trên 200 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 7 tháng 10 năm 2020.
 10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 7 tháng 10 năm 2020.

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 9 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu