Mời thầu

Thuê dịch vụ sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng để phòng chống thiên tai năm 2020 theo Đơn hàng số 347/20-2418/ĐH-BDSC-C

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng để phòng chống thiên tai năm 2020 theo Đơn hàng số 347/20-2418/ĐH-BDSC-C.
  • Loại gói thầu: Thuê dịch vụ.
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê dịch vụ sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng để phòng chống thiên tai năm 2020 theo Đơn hàng số 347/20-2418/ĐH-BDSC-C.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày BSR bàn giao mặt bằng.
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2790/QĐ-BSR ngày 04/8/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: tháng 8/2020
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thuê dịch vụ.
 3. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2020 đến trước 8 giờ 30, ngày 11 tháng 8 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn – 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Võ Xuân Phúc – email: phucvx@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825, di động: 0986 087 786).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng. Trường hợp không đến nhận trực tiếp hồ sơ có thể yêu cầu nhận bản scan của hồ sơ qua email. (Trong trường hợp này đề nghị liên lạc bằng email: phucvx@bsr.com.vn). Nhà thầu có thể nộp tiền mua trực tiếp tại Ban TCKT, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn, địa chỉ: 208 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty BSR, trong đó ghi rõ nội dung nộp tiền là: Công ty… (điền tên Công ty mua hồ sơ) nộp tiền mua HSMT gói thầu “Thuê dịch vụ sửa chữa một số hạng mục công trình bị hư hỏng để phòng chống thiên tai năm 2020 theo Đơn hàng số 347/20-2418/ĐH-BDSC-C”.
 9. Số Tài khoản: 0271.00.777777.9 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Ngãi.
 10. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng) bằng Bảo lãnh ngân hàng, có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 11. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 11 tháng 8 năm 2020
 12. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 45’, ngày 11 tháng 8 năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 8 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu