Mời thầu

Thuê kỹ sư giám sát bảo dưỡng cơ khí để thực hiện công việc trong BDTT4 theo Đơn hàng số 285/19-4739/ĐH-BDSC-S

CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC-HÓA DẦU BÌNH SƠN

Địa chỉ:          208 Đại lộ Hùng Vương, P.Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi

Điện thoại:     02553.825.825 /02553.666.666  -  Fax:    02553.825.826/02553.616.555

Website:         http://www.bsr.com.vn Hoặc http://www.bsr.vn

Mã số thuế:    4300378569

THÔNG BÁO MỜI THẦU VỚI NỘI DUNG SAU

 1. Tên gói thầu: Thuê kỹ sư giám sát bảo dưỡng cơ khí để thực hiện công việc trong BDTT4 theo Đơn hàng số 285/19-4739/ĐH-BDSC-S.
  • Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn
  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê kỹ sư giám sát bảo dưỡng cơ khí để thực hiện công việc trong BDTT4 theo Đơn hàng số 285/19-4739/ĐH-BDSC-S.
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: trong giai đoạn bảo dưỡng tổng thể (tháng 8-9/2020).
  • Loại Hợp đồng: Trọn gói.
  • Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2563/QĐ-BSR ngày 17/7/2020.
  • Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: bắt đầu từ tháng 07/2020
 2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: thuê dịch vụ cho bảo dưỡng tổng thể lần 4 nhà máy.
 3. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn chi phí bảo dưỡng tổng thể nhà máy lọc dầu Dung Quất của Công ty Cổ phần Lọc – Hóa dầu Bình Sơn.
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
 5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 07 năm 2020 đến trước 10 giờ 00, ngày 30 tháng 7 năm 2020.
 7. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Thương mại Dịch vụ - Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (Liên hệ Trần Thị Cẩm Loan – email: loanttc@bsr.com.vn, Điện thoại: 0255 3825825- máy nhánh 8392, di động: 0934983038).
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: miễn phí
 9. Bảo đảm dự thầu: 190.000.000 VND, có thời hạn 120 ngày kể từ ngày đóng thầu.
 10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 30 tháng 7 năm 2020
 11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 10’, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2020
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu