Mời thầu

Bán đấu giá Tài sản thanh lý lô vật tư hỏng thải thuộc sở hữu của BSR